všetky novinkyNovinkyENERGOFÓRUM® 2018 pod záštitou Ministerstva hospodárstva SR

27. 9. 2018

Minister hospodárstva SR, Peter Žiga, potvrdil prevzatie záštity ministerstva nad trinástym ročníkom konferencie ENERGOFÓRUM®. Uskutoční sa 18. a 19. októbra 2018 v hoteli Partizán na Táľoch.

Minister v liste uviedol, že konferencia už niekoľko rokov pravidelne vytvára priestor na výmenu najnovších poznatkov a informácií na vysoko aktuálne témy za účasti významných predstaviteľov energetického sektora. Ocenil tiež vysokú odbornú úroveň konferencie.

Ministerstvo budú na konferencii zastupovať Miriam Letašiová, generálna riaditeľka sekcie podnikateľského prostredia a Boris Balog, riaditeľ odboru legislatívy a práva.

Ďalšie informácie o programe, hosťoch a podmienkach registrácie nájdete na stránke konferencie.

Predchádzajúce novinky

Sféra aktívnym hráčom ITAPA 2018
1. 10. 2018

Hotel Crowne Plaza v Bratislave sa opäť stane dejiskom medzinárodného kongresu ITAPA 2018, kde sa 13. - 14. 11. 2018 stretnú kľúčoví profesionáli z IT sektora s politickými predstaviteľmi.  Diskutovať sa bude o najaktuálnejších trendoch a otázkach digital...

V spoločnosti SEPS implementujeme systém pre sieťové modely
24. 9. 2018

Naša spoločnosť pripravuje pre Slovenskú elektrizačnú prenosovú sústavu, a. s., informačný systém Network Modeling Data, ktorého jadrom je najnovšia verzia produktu XMatik®.smart | EAM s novou grafikou. Pre odbor sieťových výpočtov bude zabezpečovať zber ...

Medzinárodná spolupráca sféry a European energy innovation
21. 9. 2018

Začiatkom leta sa začala významná spolupráca našej spoločnosti s komunikačnou platformou European energy innovation (EEI) pri Európskej komisii, ktorá spája zainteresované strany, partnerov v podnikaní z oblasti energetiky a dopravy. Kooperácia odštart...


Vyberte si z našich produktov

 

Služby
Virtuálna realita
Spracovanie grafických dát
Predaj a inštalácia softvéru
Predaj a inštalácia hardvéru
Akreditované certifikačné služby
Vedenie podvojného účtovníctva, mzdovej a personálnej agendy
Riešenia
Obchodovanie s energiami
Elektroenergetický dispečing
Správa a údržba majetku
Správa životného cyklu zariadení
Správa technologických rozvodov
Vyhradené technické zariadenia
Správa technickej dokumentácie
Správa a údržba cestnej siete
Projektovanie energetických rozvodov
Mapové diela
Referencie
Technické informačné systémy
Obchodné informačné systémy pre energetiku
Poradenstvo a analýzy v energetike
Grafické aplikácie a GIS
Mestské informačné systémy
Kartografia
CAD
Odborné portály
Semináre sféra
Legislatívne povinnosti
ENERGOKLUB®
ENERGOFÓRUM®