všetky novinkyNovinkyV spoločnosti SEPS implementujeme systém pre sieťové modely

24. 9. 2018

Naša spoločnosť pripravuje pre Slovenskú elektrizačnú prenosovú sústavu, a. s., informačný systém Network Modeling Data, ktorého jadrom je najnovšia verzia produktu XMatik®.smart | EAM s novou grafikou. Pre odbor sieťových výpočtov bude zabezpečovať zber a správu dát o elektrizačnej sústave nielen od ďalších odborných útvarov spoločnosti, ale aj od externých subjektov.

Integračná platforma zabezpečuje uchovávanie dát v jednotnej dátovej základni s flexibilnou možnosťou pridávania nových dátových prvkov, prípadne celých nových štruktúr.

Bude tiež zabezpečovať ich export do softvérových nástrojov pre generovanie simulačných modelov prenosovej sústavy. Systém bude v budúcnosti umožňovať riešiť časové rezy objektov na základe potrieb užívateľa pri tvorbe výhľadových schém s možnosťou zapamätania si jednotlivých variantov a ich vzájomného porovnávania.

Predchádzajúce novinky

Sféra aktívnym hráčom ITAPA 2018
1. 10. 2018

Hotel Crowne Plaza v Bratislave sa opäť stane dejiskom medzinárodného kongresu ITAPA 2018, kde sa 13. - 14. 11. 2018 stretnú kľúčoví profesionáli z IT sektora s politickými predstaviteľmi.  Diskutovať sa bude o najaktuálnejších trendoch a otázkach digital...

Medzinárodná spolupráca sféry a European energy innovation
21. 9. 2018

Začiatkom leta sa začala významná spolupráca našej spoločnosti s komunikačnou platformou European energy innovation (EEI) pri Európskej komisii, ktorá spája zainteresované strany, partnerov v podnikaní z oblasti energetiky a dopravy. Kooperácia odštart...

Nový portál podporí podnikanie slovenských priemyselných firiem
17. 9. 2018

V spolupráci so Zväzom elektrotechnického priemyslu SR pracujeme na vytvorení nového portálu spolupracuj.me. Jeho cieľom je zjednodušiť firmám hľadanie nových príležitostí a pomôcť s riešením každodenných praktických problémov cez vzájomnú spoluprácu. Te...


Vyberte si z našich produktov

 

Služby
Virtuálna realita
Spracovanie grafických dát
Predaj a inštalácia softvéru
Predaj a inštalácia hardvéru
Akreditované certifikačné služby
Vedenie podvojného účtovníctva, mzdovej a personálnej agendy
Riešenia
Obchodovanie s energiami
Elektroenergetický dispečing
Správa a údržba majetku
Správa životného cyklu zariadení
Správa technologických rozvodov
Vyhradené technické zariadenia
Správa technickej dokumentácie
Správa a údržba cestnej siete
Projektovanie energetických rozvodov
Mapové diela
Referencie
Technické informačné systémy
Obchodné informačné systémy pre energetiku
Poradenstvo a analýzy v energetike
Grafické aplikácie a GIS
Mestské informačné systémy
Kartografia
CAD
Odborné portály
Semináre sféra
Legislatívne povinnosti
ENERGOKLUB®
ENERGOFÓRUM®