všetky novinkyNovinkyEnergetická konferencia eFocus

30. 11. 2023

Odborníci z oblasti energetiky sa 22. novembra stretli na tradičnej konferencii eFocus, ktorá bola tentokrát zameraná na problematiku digitalizácie trhu s (obnoviteľnou) energiou.

Program odborného podujatia sa v prvom bloku venoval podielu obnoviteľných zdrojov energie na celkovom energetickom trhu a v druhom bloku na digitalizáciu, agregáciu, inteligentné systémy a flexibilitu. Ako hlavný rečník vystúpil Andrej Juris, predseda Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorý priniesol pohľad ÚRSO na prínosy digitalizácie pre odberateľov energií.

Témou prednášky nášho zástupcu,  Ing. Petra Chochola, PhD., ktorý je prestížnym odborníkom zameraným na vyspelé informačné a komunikačné technológie v sektore energetiky a sieťových odvetví bol Konsolidovaný inteligentný merací systém pre nové energetické služby a ESG. Týmto príspevkom sme tak opäť prispeli k hodnotnému programu konferencie, ktorá má svoje nezastupiteľné miesto medzi podujatiami prinášajúcimi zaujímavé informácie a diskusie z oblasti elektroenergetiky.

 

Predchádzajúce novinky

Predstavili sme projekt Smart Brewery
7. 11. 2023

Konferencia COINTT - Cooperation Innovation Technology Transfer, ktorá je najvýznamnejším odborným podujatím v SR v oblasti transferu technológií, ochrany duševného vlastníctva, inovácií a podpory podnikania, privítala 24.-25.októbra 2023 medzi svojimi pr...

Okamihy konferencie ENERGOFÓRUM® 2023
26. 10. 2023

17. ročník konferencie ENERGOFÓRUM® je za nami. Poďakovanie za úspešnú realizáciu patrí nielen organizačnému tímu, ale všetkým zúčastneným, ktorí vytvorili v Hoteli Partizán jedinečnú atmosféru dvoch dní nabitých energiou a skvelými zážitkami. Niekoľko o...

Záruky pôvodu prešli aktualizáciou
11. 10. 2023

Spoločnosť SFÉRA dodala a úspešne uviedla do prevádzky rozšírenia systému XMtrade®/ZPE. Záruky pôvodu pod správou spoločnosti OKTE boli rozšírené v súlade s novou schémou záruk pôvodu definovanou zo strany asociácie vydavateľov záruk AIB. Systém XMtrade...


Vyberte si z našich produktov

 

Služby
Virtuálna realita
Spracovanie grafických dát
Predaj a inštalácia softvéru
Predaj a inštalácia hardvéru
Akreditované certifikačné služby
Vedenie podvojného účtovníctva, mzdovej a personálnej agendy
Riešenia
Obchodovanie s energiami
Elektroenergetický dispečing
Správa a údržba majetku
Správa životného cyklu zariadení
Správa technologických rozvodov
Vyhradené technické zariadenia
Správa technickej dokumentácie
Správa a údržba cestnej siete
Projektovanie energetických rozvodov
Mapové diela
Referencie
Technické informačné systémy
Obchodné informačné systémy pre energetiku
Poradenstvo a analýzy v energetike
Grafické aplikácie a GIS
Mestské informačné systémy
Kartografia
CAD
Odborné portály
Semináre sféra
Legislatívne povinnosti
ENERGOKLUB®
ENERGOFÓRUM®