všetky novinkyNovinkyPredstavili sme projekt Smart Brewery

7. 11. 2023

Konferencia COINTT - Cooperation Innovation Technology Transfer, ktorá je najvýznamnejším odborným podujatím v SR v oblasti transferu technológií, ochrany duševného vlastníctva, inovácií a podpory podnikania, privítala 24.-25.októbra 2023 medzi svojimi prezentujúcimi účastníkov aj našu spoločnosť SFÉRA.

Na podujatí prezentujúcom prepájanie vedeckovýskumných inštitúcií s podnikateľským prostredím sme ako partner Ústavu procesného inžinierstva Strojníckej fakulty STU v Bratislave a pivovaru NILIO  predstavili spoločný projekt pod názvom Smart Brewery - zariadenie automatizovaného pivovaru.

Úloha našich IT špecialistov spočívala predovšetkým v odbornej pomoci univerzitným študentom pri spracovávaní procesov výroby piva do virtuálnej a rozšírenej reality .

Je nám potešením, že naše úsilie zamerané na rozvoj IT riešení využívajúcich virtuálnu a rozšírenú realitu nachádza podporu nielen v akademickej obci, ale aj u komerčného partnera. Vzájomná spolupráca nás nielen inšpiruje, ale aj zaväzuje k dosahovaniu ďalších cieľov podporujúcich digitálnu transformáciu podnikov.

 

Predchádzajúce novinky

Okamihy konferencie ENERGOFÓRUM® 2023
26. 10. 2023

17. ročník konferencie ENERGOFÓRUM® je za nami. Poďakovanie za úspešnú realizáciu patrí nielen organizačnému tímu, ale všetkým zúčastneným, ktorí vytvorili v Hoteli Partizán jedinečnú atmosféru dvoch dní nabitých energiou a skvelými zážitkami. Niekoľko o...

Záruky pôvodu prešli aktualizáciou
11. 10. 2023

Spoločnosť SFÉRA dodala a úspešne uviedla do prevádzky rozšírenia systému XMtrade®/ZPE. Záruky pôvodu pod správou spoločnosti OKTE boli rozšírené v súlade s novou schémou záruk pôvodu definovanou zo strany asociácie vydavateľov záruk AIB. Systém XMtrade...

ENERGOFÓRUM® privíta českého ekonóma Tomáša Sedláčka. Sledujte konferenciu online!
10. 10. 2023

Tomáš Sedláček, český renomovaný ekonóm, bývalý poradca českého prezidenta Václava Havla, ktorý sám seba označuje za „filozofujúceho ekonóma“, vystúpi na konferencii ENERGOFÓRUM®. Nenechajte si ujsť jeho vystúpenie v dňoch 12. a 13. októbra 2023 na Táľoc...


Vyberte si z našich produktov

 

Služby
Virtuálna realita
Spracovanie grafických dát
Predaj a inštalácia softvéru
Predaj a inštalácia hardvéru
Akreditované certifikačné služby
Vedenie podvojného účtovníctva, mzdovej a personálnej agendy
Riešenia
Obchodovanie s energiami
Elektroenergetický dispečing
Správa a údržba majetku
Správa životného cyklu zariadení
Správa technologických rozvodov
Vyhradené technické zariadenia
Správa technickej dokumentácie
Správa a údržba cestnej siete
Projektovanie energetických rozvodov
Mapové diela
Referencie
Technické informačné systémy
Obchodné informačné systémy pre energetiku
Poradenstvo a analýzy v energetike
Grafické aplikácie a GIS
Mestské informačné systémy
Kartografia
CAD
Odborné portály
Semináre sféra
Legislatívne povinnosti
ENERGOKLUB®
ENERGOFÓRUM®