všetky novinkyNovinkyDodávateľom elektriny pomáhame v súvislosti s centrálnou fakturáciou

7. 2. 2014

Od prvého dňa tohto roku sú účinné zmeny v mechanizme výberu taríf vyplývajúce z vyhlášky ÚRSO č. 24/2013 Z.z. V súvislosti s novým mechanizmom výberu tarify za prevádzkovanie systému (TPS) a tarify za systémové služby (TSS) pre dodávateľov elektriny zabezpečujeme upgrade informačného systému XMtrade® V1.5. Obsahuje podporu spracovania podkladov fakturácie TPS a TSS, generovaných informačným systémom organizátora krátkodobého trhu s elektrinou, spoločnosti OKTE, a.s. Zmena vo fakturácii koncových odberateľov elektriny nastane v systéme XMtrade® V1.5 u našich klientov BUKÓZA ENERGO, a. s., BUSINESS COMMERCIAL FINANCE s.r.o., Duslo Energy, s.r.o., a Pow-en a.s.

Predchádzajúce novinky

Dokumentácia pre Aupark Schopping Center
7. 1. 2014

Aj Aupark Schopping Center v Bratislave, jedno z najväčších nákupno-zábavných centier v SR, je miestnou distribučnou sústavou (MDS). Jej prevádzkovateľ, spoločnosť Aupark, a.s., ktorá zabezpečuje distribúciu elektriny pre všetky odberné miesta svoji...

PF 2014
19. 12. 2013

Microsoft Gold kompetencia
16. 12. 2013

Spoločnosť sféra, a.s., s nadšením oznamuje, že dosiahla Gold Application Development kompetenciu v programe Microsoft Partner Network, čím demonštruje svoju schopnosť reagovať na meniace sa potreby zákazníkov spoločnosti Microsoft Corporation&n...


Vyberte si z našich produktov

 

Služby
Analýza a poradenstvo v oblasti riadenia rizík železničných koľajových vozidiel
Virtuálna realita
Spracovanie grafických dát
Predaj a inštalácia softvéru
Predaj a inštalácia hardvéru
Akreditované certifikačné služby
Vedenie podvojného účtovníctva, mzdovej a personálnej agendy
Riešenia
Obchodovanie s energiami
Elektroenergetický dispečing
Správa a údržba majetku
Správa životného cyklu zariadení
Správa technologických rozvodov
Vyhradené technické zariadenia
Správa technickej dokumentácie
Správa a údržba cestnej siete
Projektovanie energetických rozvodov
Mapové diela
Referencie
Technické informačné systémy
Obchodné informačné systémy pre energetiku
Poradenstvo a analýzy v energetike
Grafické aplikácie a GIS
Mestské informačné systémy
Kartografia
CAD
Odborné portály
Semináre sféra
Legislatívne povinnosti
ENERGOKLUB®
ENERGOFÓRUM®