všetky novinkyNovinkyDokumentácia pre Aupark Schopping Center

7. 1. 2014

Aj Aupark Schopping Center v Bratislave, jedno z najväčších nákupno-zábavných centier v SR, je miestnou distribučnou sústavou (MDS). Jej prevádzkovateľ, spoločnosť Aupark, a.s., ktorá zabezpečuje distribúciu elektriny pre všetky odberné miesta svojich nájomníkov, nás oslovila so žiadosťou vypracovanť potrebnú dokumentáciu v súlade s platnou legislatívou. Prevádzka budovy s rozlohou 43 tisíc m2 nákupno-zábavnej plochy začala v roku 2002, následne bola v roku 2007 rozšírená o ďalších 15 tisíc m2. V súčasnosti na troch poschodiach a ploche 58 tisíc m2 pôsobí až 250 obchodov, je najväčšie multikino na Slovensku, reštaurácie, bary, nadzemné i podzemné garáže, v ktorých sú štyri nabíjacie stanice pre elektromobily. Spoločnosťou sféra, a.s., vypracovaná dokumentácia obsahuje "Prevádzkový poriadok MDS" a "Technické podmienky prevádzkovateľa MDS". 

Predchádzajúce novinky

PF 2014
19. 12. 2013

Microsoft Gold kompetencia
16. 12. 2013

Spoločnosť sféra, a.s., s nadšením oznamuje, že dosiahla Gold Application Development kompetenciu v programe Microsoft Partner Network, čím demonštruje svoju schopnosť reagovať na meniace sa potreby zákazníkov spoločnosti Microsoft Corporation&n...

Elektroenergetický dispečing ZSSK s novou funkcionalitou
5. 11. 2013

Plniť požiadavky nášho zákazníka je pre nás samozrejmosťou. V súlade s tým, plníme želanie Železničnej spoločnosti Slovensko, a.s. (ZSSK) a rozširujeme informačný systém (IS) jej Elektroenergetického dispečingu, ktorý sme do ZSSK dodali v roku ...


Vyberte si z našich produktov

 

Služby
Analýza a poradenstvo v oblasti riadenia rizík železničných koľajových vozidiel
Virtuálna realita
Spracovanie grafických dát
Predaj a inštalácia softvéru
Predaj a inštalácia hardvéru
Akreditované certifikačné služby
Vedenie podvojného účtovníctva, mzdovej a personálnej agendy
Riešenia
Obchodovanie s energiami
Elektroenergetický dispečing
Správa a údržba majetku
Správa životného cyklu zariadení
Správa technologických rozvodov
Vyhradené technické zariadenia
Správa technickej dokumentácie
Správa a údržba cestnej siete
Projektovanie energetických rozvodov
Mapové diela
Referencie
Technické informačné systémy
Obchodné informačné systémy pre energetiku
Poradenstvo a analýzy v energetike
Grafické aplikácie a GIS
Mestské informačné systémy
Kartografia
CAD
Odborné portály
Semináre sféra
Legislatívne povinnosti
ENERGOKLUB®
ENERGOFÓRUM®