všetky novinkyNovinkyCertifikácia systému manažérstva kvality

14. 3. 2003

Spoločnosť Det Norske Veritas vykonala dňa 4.3.2003 certifikačný audit súladu systému manažérstva kvality s požiadavkami normy ISO 9001:2000.
Na základe výroku vedúceho audítora je naša spoločnosť certifikovaná pre oblasť:

Písomný certifikát obdržíme od spoločnosti DNV Certification B.V., The Netherlands do 3 týždňov.

Predchádzajúce novinky

Pokračujúca spolupráca so spoločnosťou ApolloProjekt, s.r.o.
24. 1. 2003

Revízne listy meraní hrúbky stien vysokotlakých zariadení a rozvodov v systéme správy majetku XMatik® NT vstupujú do ďalšej etapy, ktorej cieľom je rozšíriť doteraz vybudovanú údajovú základňu v Slovnaft, a.s.. Na tomto projekte participujeme so spo...

Správa nehnuteľností v SLOVNAFT, a.s.
24. 1. 2003

Dlhoročná spolupráca v oblasti správy nehnuteľností v SLOVNAFT, a.s., vedie k pokračovaniu podpory nasadenia produktu XMatik® NT a využitia tohto komlexného riešenia s využitím špičkových technológií a produktu MicroStation/J spoločnosti Bentley Systems, ...

Pokračujúca podpora rozvoja v SLOVNAFT, a.s.
10. 1. 2003

P&I diagramy výrobných technológií v SLOVNAFT, a.s., v elektronickej forme sa stávajú nedeliteľnou súčasťou systému správy majetku na báze produktu XMatik® NT. Naša spoločnosť zabezpečuje synchronizáciu s údajovou základňou systému riadenia údržby Dat...


Vyberte si z našich produktov

 

Služby
Virtuálna realita
Spracovanie grafických dát
Predaj a inštalácia softvéru
Predaj a inštalácia hardvéru
Akreditované certifikačné služby
Vedenie podvojného účtovníctva, mzdovej a personálnej agendy
Riešenia
Obchodovanie s energiami
Elektroenergetický dispečing
Správa a údržba majetku
Správa životného cyklu zariadení
Správa technologických rozvodov
Vyhradené technické zariadenia
Správa technickej dokumentácie
Správa a údržba cestnej siete
Projektovanie energetických rozvodov
Mapové diela
Referencie
Technické informačné systémy
Obchodné informačné systémy pre energetiku
Poradenstvo a analýzy v energetike
Grafické aplikácie a GIS
Mestské informačné systémy
Kartografia
CAD
Odborné portály
Semináre sféra
Legislatívne povinnosti
ENERGOKLUB®
ENERGOFÓRUM®