všetky novinkyNovinkySpráva nehnuteľností v SLOVNAFT, a.s.

24. 1. 2003

Dlhoročná spolupráca v oblasti správy nehnuteľností v SLOVNAFT, a.s., vedie k pokračovaniu podpory nasadenia produktu XMatik® NT a využitia tohto komlexného riešenia s využitím špičkových technológií a produktu MicroStation/J spoločnosti Bentley Systems, Incorporated

Predchádzajúce novinky

Pokračujúca podpora rozvoja v SLOVNAFT, a.s.
10. 1. 2003

P&I diagramy výrobných technológií v SLOVNAFT, a.s., v elektronickej forme sa stávajú nedeliteľnou súčasťou systému správy majetku na báze produktu XMatik® NT. Naša spoločnosť zabezpečuje synchronizáciu s údajovou základňou systému riadenia údržby Dat...

Integrujeme výstupy leteckých prehliadok vedení SEPS, a.s.
27. 11. 2002

Integrujeme výstupy leteckých prehliadok vysokonapäťových vedení spolu s termovíznymi meraniami do systému správy majetku a riadenia údržby. Technický informačný systém XMatik® NT je komplexným riešením správy majetku a riadenia údržby zákazníka.

Nové moduly systému odbytu elektrickej energie v SE, a.s.
15. 11. 2002

Splnenie nových požiadaviek na systém odbytu a fakturácie elektrickej energie a obchodnej bilancie, ktorý prevádzkujú SE, a.s., od roku 1995 a v inovovanej verzii produktu XMatik® NT/AFS s databázou Oracle od roku 1.1.1999 sme splnili poskytnutím a ...


Vyberte si z našich produktov

 

Služby
Virtuálna realita
Spracovanie grafických dát
Predaj a inštalácia softvéru
Predaj a inštalácia hardvéru
Akreditované certifikačné služby
Vedenie podvojného účtovníctva, mzdovej a personálnej agendy
Riešenia
Obchodovanie s energiami
Elektroenergetický dispečing
Správa a údržba majetku
Správa životného cyklu zariadení
Správa technologických rozvodov
Vyhradené technické zariadenia
Správa technickej dokumentácie
Správa a údržba cestnej siete
Projektovanie energetických rozvodov
Mapové diela
Referencie
Technické informačné systémy
Obchodné informačné systémy pre energetiku
Poradenstvo a analýzy v energetike
Grafické aplikácie a GIS
Mestské informačné systémy
Kartografia
CAD
Odborné portály
Semináre sféra
Legislatívne povinnosti
ENERGOKLUB®
ENERGOFÓRUM®