všetky novinkyNovinkyBlockchain - nová éra prichádza

30. 7. 2018

Technológia Blockchain je v súčasnosti prudko sa rozvíjajúca oblasť, ktorá má perspektívu radikálne zmeniť množstvo tradičných segmentov.

Vďaka podpore projektu Národný projekt NPC II – BA kraj, kód ITMS2014+ 313041I861 sa naši kolegovia Ing. Rastislav Krbaťa, PhD., MBA a Ján Lučanský zúčastnili medzinárodnej konferencie Blockchain & Bitcoin Conference France. 

Cieľom účasti bolo získať aktuálne poznatky ako aj nových obchodných partnerov. Okrem technických aspektov implementácie Blockchain najviac rezonovali otázky súvisiace s ICO (Initial Coin Offering) a GDPR (General Data Protection Regulation) a jeho vplyvom na rozvoj celého segmentu v podmienkach EÚ.

Spoločnosť sféra, a.s. má ambíciu technológiu Blockchain začleniť do svojich produktov, pričom náš záujem sa sústreďuje na oblasti energetiky a údržby, v ktorých pôsobíme už viac ako 20 rokov.

 

 

Predchádzajúce novinky

Prvé miesto v počte jázd v kampani Do práce na bicykli 2018
26. 7. 2018

sféra, a.s., ako zamestnávateľ poskytuje „bikefriendly“ zázemie pre využívanie cyklistickej dopravy na dochádzanie do práce a z práce. Aj vďaka tomu sme sa mohli opäť zapojiť do národnej kampane Do práce na bicykli. Vo štvrtok, 26. júla 2018, sa uskutočni...

Sféra podporila OSIsoft seminár
3. 7. 2018

Začiatkom júna sa v Ostrave konal Regionálny seminár spoločnosti OSIsoft. Jeho nosnou témou boli novinky a moderné trendy z oblasti PI systému. Jedným z partnerov podujatia bola aj spoločnosť  sféra, a.s. Partner Talk spoločnosti sféra, a.s. bol zameraný...

Na Národné fórum údržby 2018 sme priniesli nové trendy
19. 6. 2018

Viac ako 200 manažérov, špecialistov údržby a zástupcov popredných firiem, ponúkajúcich služby v údržbe, sa stretlo na konci mája na NFÚ 2018. Spoločnosť sféra, a.s., sa tento rok prvýkrát predstavila ako generálny partner tohto významného medzinárodného ...


Vyberte si z našich produktov

 

Služby
Virtuálna realita
Spracovanie grafických dát
Predaj a inštalácia softvéru
Predaj a inštalácia hardvéru
Akreditované certifikačné služby
Vedenie podvojného účtovníctva, mzdovej a personálnej agendy
Riešenia
Obchodovanie s energiami
Elektroenergetický dispečing
Správa a údržba majetku
Správa životného cyklu zariadení
Správa technologických rozvodov
Vyhradené technické zariadenia
Správa technickej dokumentácie
Správa a údržba cestnej siete
Projektovanie energetických rozvodov
Mapové diela
Referencie
Technické informačné systémy
Obchodné informačné systémy pre energetiku
Poradenstvo a analýzy v energetike
Grafické aplikácie a GIS
Mestské informačné systémy
Kartografia
CAD
Odborné portály
Semináre sféra
Legislatívne povinnosti
ENERGOKLUB®
ENERGOFÓRUM®