všetky novinkyNovinkyNovinky

Počet záznamov:  71
Komplexná podpora a správa Technického informačného systému v SEPS, a.s.
20. 6. 2008

Spoločnosť SEPS, a.s., obnovila ročnú zmluvu na komplexnú podporu Technického informačného systému na báze produktu XMatik®.NET. Zmluva zabezpečuje výkon činností, ktoré sú nevyhnutné pre správnu a úplnú funkciu Technického informačného systému u objednáv...

Pracovné stretnutie so spoločnosťou Slovnaft, a.s.
18. 2. 2008

V dňoch 15.-16. februára 2008 sme pre zástupcov kľúčového zákazníka, spoločnosť SLOVNAFT, a.s., zorganizovali seminár v príjemnom prostredí hotela Senec v Senci. Cieľom pracovného stretnutia bolo nadviazať na minuloročné stretnutie a oboznámiť účastníkov ...

Strategická partnerská spolupráca medzi skupinou MOL a sféra, a.s.
20. 12. 2007

Uzavreli sme významnú dohodu v rámci iniciatívy GLOBAL 5, ktorá dáva základ strategickej partnerskej spolupráci s členmi skupiny MOL. Jej cieľom je vytvoriť dlhodobý partnerský vzťah v priebehu ktorého MOL a jeho dcérske a partne...

Integrácia informačných systémov v skupine MOL
7. 11. 2007

Spoločnosť Slovnaft Petrochemicals, s.r.o., rozhodla o integrácii novozavedeného produktu SAP so systémom správy technologického majetku na báze produktuXMatik®.NET. Integráciu realizujeme v spolupráci so spoločnosťou HP Hungary,...

Rozšírenie systémov automatizovaného zberu dát
15. 8. 2007

Pre kľučového zákazníka, SE, a.s., dodávame produkt XMatik® AZD zabezpečujúci nadväznosť na zmeny užívateľského prostredia v elektroenergetike a zmeny legislatívy pre potreby spracovania meteringových dát o dodávkach elektrickej energ...

Predchádzajúca    2  3  4  5  6  7  8    Nasledujúca


Vyberte si z našich produktov

 

Služby
Virtuálna realita
Spracovanie grafických dát
Predaj a inštalácia softvéru
Predaj a inštalácia hardvéru
Akreditované certifikačné služby
Vedenie podvojného účtovníctva, mzdovej a personálnej agendy
Riešenia
Obchodovanie s energiami
Elektroenergetický dispečing
Správa a údržba majetku
Správa životného cyklu zariadení
Správa technologických rozvodov
Vyhradené technické zariadenia
Správa technickej dokumentácie
Správa a údržba cestnej siete
Projektovanie energetických rozvodov
Mapové diela
Referencie
Technické informačné systémy
Obchodné informačné systémy pre energetiku
Poradenstvo a analýzy v energetike
Grafické aplikácie a GIS
Mestské informačné systémy
Kartografia
CAD
Odborné portály
Semináre sféra
Legislatívne povinnosti
ENERGOKLUB®
ENERGOFÓRUM®