všetky novinkyNovinkyPracovné stretnutie so spoločnosťou Slovnaft, a.s.

18. 2. 2008

V dňoch 15.-16. februára 2008 sme pre zástupcov kľúčového zákazníka, spoločnosť SLOVNAFT, a.s., zorganizovali seminár v príjemnom prostredí hotela Senec v Senci. Cieľom pracovného stretnutia bolo nadviazať na minuloročné stretnutie a oboznámiť účastníkov s aktivitami zrealizovanými v TIS XMatik®.NET v minulom roku.
Seminár bol zameraný na oblasť správy VTZ zariadení, prácu s inteligentnými schémami, prácu v module udalostí životného cyklu a boli predstavené ďalšie inovácie produktu XMatik®.NET. Účastníci sa zhodli na potrebe ďalšieho rozvoja, pričom v diskusii boli načrtnuté nové rozvojové smery. Stretnutia sa zúčastnilo viac ako 25 odborníkov zo spoločnosti SLOVNAFT, a.s.

Slovnaft1.jpg

Slovnaft2.jpg

Predchádzajúce novinky

PF 2009
19. 12. 2008

Už druhý rok v systéme Connexio
16. 12. 2008

Patríme medzi dodávateľov, ktorí sú zaregistrovaní v kvalifikačnom systéme Connexio od spoločnosti Achilles Information GmbH a sme zaradení do Achilles globálneho obchodného adresára energetických spoločností. Už druhý rok sme predkvalifik...

Portál informačného systému zúčtovania odchýlok
11. 12. 2008

Dňa 10.12.2008 sa konala prezentácia internetového Portálu informačného systému zúčtovania odchýlok spoločnosti SEPS, a.s., organizovaná našou spoločnosťou. Portál je súčasťou dodávky informačného systému na báze produktu XMtrade®/ISZO V2.4 a bu...


Vyberte si z našich produktov

 

Služby
Analýza a poradenstvo v oblasti riadenia rizík železničných koľajových vozidiel
Virtuálna realita
Spracovanie grafických dát
Predaj a inštalácia softvéru
Predaj a inštalácia hardvéru
Akreditované certifikačné služby
Vedenie podvojného účtovníctva, mzdovej a personálnej agendy
Riešenia
Obchodovanie s energiami
Elektroenergetický dispečing
Správa a údržba majetku
Správa životného cyklu zariadení
Správa technologických rozvodov
Vyhradené technické zariadenia
Správa technickej dokumentácie
Správa a údržba cestnej siete
Projektovanie energetických rozvodov
Mapové diela
Referencie
Technické informačné systémy
Obchodné informačné systémy pre energetiku
Poradenstvo a analýzy v energetike
Grafické aplikácie a GIS
Mestské informačné systémy
Kartografia
CAD
Odborné portály
Semináre sféra
Legislatívne povinnosti
ENERGOKLUB®
ENERGOFÓRUM®