všetky novinkyNovinkyNovinky

Počet záznamov:  71
Pokračujeme v servisných službách a podporných činnostiach v Slovenských elektrárňach, a.s.
10. 2. 2015

V týchto dňoch bol potvrdený ročný kontrakt so spoločnosťou Slovenské elektrárne, a.s., podľa ktorého pokračujeme v poskytovaní servisných služieb a podporných činností potrebných na prevádzku produktu XMatik®.NET/AZD na zabezpečenie certifikovaného...

Rozšírenie energetického dispečingu v ZSSK
11. 11. 2014

Zabezpečenie podmienok pre plnenie povinností zákona o energetickej efektívnosti a smernice 2012/27/EÚ. Po piatich rokoch prevádzky rozširujeme elektroenergetický dispečing v Železničnej spoločnosti Slovensko, a.s., o podporu ďalších ...

Rozšírenie XMatik®.NET/FMM pre spoločnosť DUSLO
23. 6. 2014

Pre spoločnosť Duslo, a.s., pripravujeme rozšírenie nášho produktu, informačného systému pre správu a údržbu majetku (XMatik®.NET/FMM - Facility Management and Maintenance) o funkčnosti pre podporu materiálovo technického zabezpečenia údržby. Po ú...

Bezporuchová prevádzka aj počas systémových zmien
21. 2. 2013

Starostlivosť o zákazníka a to, že rozšíriteľnosť riešenia XMatik®.NET/FMM V10.3  je samozrejmosťou, sprevádza viacročný aktuálny kontrakt so spoločnosťou Duslo, a.s., Šaľa. Rozširujeme technickú a technologickú podporu prevádzky softvérového r...

Rozvoj informačného systému TIS na báze XMatik®.NET
11. 11. 2012

V rámci pokračovania strategickej partnerskej spolupráce s podnikmi skupiny MOL sme uzavreli významné dohody o spolupráci pri rozvoji informačného systému TIS na báze produktu XMatik®.NET s útvarom IS a Odborom riadenia údržby spoločnosti Slovn...

Predchádzajúca    1  2  3  4  5    Nasledujúca


Vyberte si z našich produktov

 

Služby
Virtuálna realita
Spracovanie grafických dát
Predaj a inštalácia softvéru
Predaj a inštalácia hardvéru
Akreditované certifikačné služby
Vedenie podvojného účtovníctva, mzdovej a personálnej agendy
Riešenia
Obchodovanie s energiami
Elektroenergetický dispečing
Správa a údržba majetku
Správa životného cyklu zariadení
Správa technologických rozvodov
Vyhradené technické zariadenia
Správa technickej dokumentácie
Správa a údržba cestnej siete
Projektovanie energetických rozvodov
Mapové diela
Referencie
Technické informačné systémy
Obchodné informačné systémy pre energetiku
Poradenstvo a analýzy v energetike
Grafické aplikácie a GIS
Mestské informačné systémy
Kartografia
CAD
Odborné portály
Semináre sféra
Legislatívne povinnosti
ENERGOKLUB®
ENERGOFÓRUM®