všetky novinkyNovinkyNovinky

Počet záznamov:  71
Technická a technologická podpora prevádzky XMatik®.NET/ISOM
4. 10. 2012

Spoločnosti Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s., budeme poskytovať služby technickej a technologickej podpory na zabezpečenie spoľahlivej prevádzky produktu XMatik®.NET/ISOM. Služby sa týkajú aj odstraňovania prípadných ned...

Modernizácia fakturácie v spoločnosti SEPS, a.s.
11. 6. 2012

V súvislosti s rozšírením integrovaného česko-slovenského denného trhu s elektrinou o denný trh Maďarska budú zmenené aj fakturačné procesy v SEPS, a.s. Modernizáciu zabezpečíme na základe kontraktu so&n...

Naše riešenie opäť v SE, a.s.
24. 2. 2012

Dlhoročná spolupráca so strategickým výrobcom a dodávateľom elektriny v SR, spoločnosťou Slovenské elektrárne, a.s., pokračuje správou riešenia XMatik®.NET/AZD aj v roku 2012. Riešenie zabezpečuje objednávateľovi podporu prevádzky fakturačných meran...

Rozšírenie partnerskej spolupráce medzi skupinou MOL a sféra, a.s.
6. 12. 2011

V rámci ďalšieho rozširovania dlhodobej strategickej partnerskej spolupráce s podnikmi skupiny MOL sme uzavreli významnú dohodu o spolupráci pri rozvoji informačného systému TIS na báze produktu XMatik®.NET s útvarom Logistiky spoločnosti Slovnaft, a...

Informačný systém obchodu a meraní pre SEPS, a.s.
19. 9. 2011

Pre spoločnosť Slovenská elektrizačná sústava, a.s., dodávame Informačný systém obchodu a meraní (ISOM), vybudovaný v prostredí produktu  XMatik®.NET, našej vlajkovej lodi, ako jeho modul a s označením  XMatik®.NET/ISOM V10.3. Dodávka bude realizovaná ako...

Predchádzajúca    1  2  3  4  5  6    Nasledujúca


Vyberte si z našich produktov

 

Služby
Virtuálna realita
Spracovanie grafických dát
Predaj a inštalácia softvéru
Predaj a inštalácia hardvéru
Akreditované certifikačné služby
Vedenie podvojného účtovníctva, mzdovej a personálnej agendy
Riešenia
Obchodovanie s energiami
Elektroenergetický dispečing
Správa a údržba majetku
Správa životného cyklu zariadení
Správa technologických rozvodov
Vyhradené technické zariadenia
Správa technickej dokumentácie
Správa a údržba cestnej siete
Projektovanie energetických rozvodov
Mapové diela
Referencie
Technické informačné systémy
Obchodné informačné systémy pre energetiku
Poradenstvo a analýzy v energetike
Grafické aplikácie a GIS
Mestské informačné systémy
Kartografia
CAD
Odborné portály
Semináre sféra
Legislatívne povinnosti
ENERGOKLUB®
ENERGOFÓRUM®