všetky novinkyNovinkyŽeleznice SR používajú produkt XMatik®.NET/ISOM V10.2

17. 2. 2010

Pre spoločnosť Železnice Slovenskej republiky, Bratislava, zabezpečujeme dodávku a kompletnú inštaláciu riešenia na zber, monitorovanie a vyhodnocovanie meraných dát spotreby elektrickej energie dráhovými vozidlami v distribučnej sieti vo väzbe na spracovanie podkladov pre fakturáciu. 
Súčasťou dodávky je aj nastavenie prevádzkových parametrov, monitorovanie a vizualizácia aktuálnej spotreby, vyhodnocovanie spotreby elektrickej energie slúžiace na spracovanie analýz, identifikáciu neoprávnených odberov, prehľadov a grafov, predikcia spotreby a vyhodnocovanie odchýlky. V rámci podpory finančných procesov riešenie zabezpečuje import dát z meraní, import predpisov a záloh z fakturačného systému, prípravu a generovanie rôznych typov faktúr, tvorbu prehľadov a štatistík, správu reklamácií a udržiavanie a archiváciu fakturačných údajov. Riešenie zahŕňa aj kompletnú technickú infraštruktúru a aplikačné licencie.

Predchádzajúce novinky

XMtrade® V1.5 napreduje súčasne s liberalizáciou trhu s plynom v SR
23. 11. 2010

Rozvoj trhu s plynom využíva spoločnosť MAGNA E. A. na rozšírenie ponuky pre odberateľov. V úlohe dodávateľa plynu bude súvisiacu agendu spracovávať nástrojmi produktu XMtrade® V1.5. XMtrade® V1.5 už tretí rok zabezpečuje pre spoločnosť MAGNA E...

ENERGOFÓRUM® 2010
18. 10. 2010

Piaty ročník konferencie ENERGOFÓRUM® sa uskutočnil v dňoch 14.-15.10.2010 v hoteli Sitno vo Vyhniach. Jubilejný ročník s názvom "Quo vadis energetika? Reorganizácia liberalizovaného trhu" sa niesol v duchu významných zmien a udalostí, ktoré ovplyvňu...

MicroStation V8i (SELECTseries 1) v češtine
15. 2. 2010

V týchto dňoch bola uvedená česká lokalizácia verzie MicroStation V8i (SELECTseries 1). Pre predplatiteľov služby SELECT je k dispozícii na portáli SELECT Services Online. K MicroStation V8i (SELECTseries 1) - 08.11.07.177 prislúcha predinšt...


Vyberte si z našich produktov

 

Služby
Virtuálna realita
Spracovanie grafických dát
Predaj a inštalácia softvéru
Predaj a inštalácia hardvéru
Akreditované certifikačné služby
Vedenie podvojného účtovníctva, mzdovej a personálnej agendy
Riešenia
Obchodovanie s energiami
Elektroenergetický dispečing
Správa a údržba majetku
Správa životného cyklu zariadení
Správa technologických rozvodov
Vyhradené technické zariadenia
Správa technickej dokumentácie
Správa a údržba cestnej siete
Projektovanie energetických rozvodov
Mapové diela
Referencie
Technické informačné systémy
Obchodné informačné systémy pre energetiku
Poradenstvo a analýzy v energetike
Grafické aplikácie a GIS
Mestské informačné systémy
Kartografia
CAD
Odborné portály
Semináre sféra
Legislatívne povinnosti
ENERGOKLUB®
ENERGOFÓRUM®