všetky novinkyNovinkySféra podporila výročný seminár venovaný fotovoltike a OZE

5. 11. 2018

Zástupcovia sektora obnoviteľných zdrojov energie očakávajú oživenie výstavby zelených elektrární. Na nedávnom seminári diskutovali o budovaní mikrogridov, možnostiach akumulácie energie aj o vplyve OZE na elektrizačnú sústavu.

Koncom októbra prebehol 8. ročník podujatia, ktoré tradične organizuje Slovenská asociácia fotovoltického priemyslu a OZE (SAPI) s cieľom informovať odbornú verejnosť o aktuálnom dianí v odvetví obnoviteľných zdrojov na Slovensku aj v širšom okolí.

Spoločnosť SFÉRA, a. s., sa tento rok stala jedným z hlavných partnerov seminára s názvom Fotovoltika a OZE v roku 2019 a podporila otvorenú diskusiu o rozvoji tohto sektora. V rámci prvého bloku prednášok vystúpil manažér pre energetiku Peter Chochol, ktorý sa venoval téme mikrogridov.

Poukázal na význam decentralizácie energetiky, ktorá zároveň znamená jej demokratizáciu vďaka angažovaniu sa koncových odberateľov. Tí sa stávajú aktívnou súčasťou nového ekosystému. Medzi hlavnými benefitmi budovania mikrosietí uviedol spoľahlivosť dodávky, odolnosť sústavy, ekonomickú výhodnosť a zároveň energetickú efektívnosť a ochranu životného prostredia.

Ďalšie prezentácie boli venované otázkam akumulácie energie, hodnoteniu a budúcnosti dotačného programu Zelená domácnostiam, lokálnemu zdroju i aukciám ako novej formy podpory výstavby OZE na Slovensku. Na pozitívny ekonomický aspekt aukcií poukázal analytik Martin Vlachynský z INESS.

Diskutujúci sa tiež zoznámili s hlavnými závermi štúdie o možnostiach využitia obnoviteľných zdrojov energie na Slovensku a ich vplyve na elektrizačnú sústavu, ktorú predstavil jeden z jej autorov Juraj Kubica z FEI STU.

Organizátori seminára zhodnotili, že počas podujatia bolo cítiť očakávanie z oživenia sektora OZE, ktoré by mala priniesť nedávno schválená novela zákona o podpore OZE a VÚ KVET.

 

Predchádzajúce novinky

ENERGOFÓRUM® rozprúdilo debatu o stredoeurópskej energetike
24. 10. 2018

Spolu 290 účastníkov z 85 spoločností a inštitúcií prilákali na trinásty ročník konferencie osvedčené parametre: bohatý odborný program a priaznivé podmienky pre networking. ENERGOFÓRUM® 2018 sa konalo pod záštitou Ministerstva hospodárstva SR v hoteli Pa...

Portál spolupracuj.me je už k dispozícii pre priemysel, výskum a vývoj
23. 10. 2018

Hlavnou témou 3. ročníka elektrotechnickej konferencie ELKON 2018, ktorú zorganizoval Zväz elektrotechnického priemyslu SR dňa 18. – 19. októbra 2018 vo Vígľaši, bol portál spolupracuj.me. Vývoj a realizáciu portálu spolupracuj.me s využitím AI zabezpečil...

Partnerstvo s FIIT STU
19. 10. 2018

Podpisom zmluvy zo dňa 4. 10. 2018 sa naša spoločnosť stala PLATINOVÝM partnerom Fakulty informatiky a informačných technológií Slovenskej technickej univerzity v Bratislave (FIIT STU) na akademický rok 2018 - 2019. Touto zmluvou o partnerstve a výskumnej...


Vyberte si z našich produktov

 

Služby
Virtuálna realita
Spracovanie grafických dát
Predaj a inštalácia softvéru
Predaj a inštalácia hardvéru
Akreditované certifikačné služby
Vedenie podvojného účtovníctva, mzdovej a personálnej agendy
Riešenia
Obchodovanie s energiami
Elektroenergetický dispečing
Správa a údržba majetku
Správa životného cyklu zariadení
Správa technologických rozvodov
Vyhradené technické zariadenia
Správa technickej dokumentácie
Správa a údržba cestnej siete
Projektovanie energetických rozvodov
Mapové diela
Referencie
Technické informačné systémy
Obchodné informačné systémy pre energetiku
Poradenstvo a analýzy v energetike
Grafické aplikácie a GIS
Mestské informačné systémy
Kartografia
CAD
Odborné portály
Semináre sféra
Legislatívne povinnosti
ENERGOKLUB®
ENERGOFÓRUM®