všetky novinkyNovinkyRozšírenie energetického dispečingu v ZSSK

11. 11. 2014

Zabezpečenie podmienok pre plnenie povinností zákona o energetickej efektívnosti a smernice 2012/27/EÚ. Po piatich rokoch prevádzky rozširujeme elektroenergetický dispečing v Železničnej spoločnosti Slovensko, a.s., o podporu ďalších procesov. Okrem realizácie nových väzieb s ostatnými podnikovými informačnými systémami (SAP, prevádzkové systémy) ide predovšetkým o rozšírenie na integrovaný energetický dispečing zahrňujúci prehľad odberov všetkých dôležitých energetických komodít (okrem elektriny plyn, teplo, nafta, voda). Táto integrácia umožní objednávateľovi monitorovanie, auditovanie a reportovanie odberov energií v súlade s požiadavkami nedávno prijatého zákona o energetickej efektívnosti, ktorý je účinný od 1.12.2014.

Predchádzajúce novinky

Rozšírenie infraštruktúry v OKTE, a.s.
11. 11. 2014

Modernizujeme a zvyšujeme bezpečnosť prevádzky informačných systémov spoločnosti OKTE, a.s. Naša spolupráca so spoločnosťou OKTE, a.s., pokračuje rozšírením technickej a programovej infraštruktúry informačných systémov, pre ktoré zmluvne z...

sféra v TREND TOP 2014
10. 11. 2014

Spoločnosť sféra, a.s., sa v prestížnom rebríčku TREND TOP za rok 2014 opäť zaradila medzi najúspešnejšie firmy hneď v niekoľkých kategóriách. Ide o kategórie: Poskytovatelia IT služieb na Slovensku, Najrýchlejšie rastúce slovenské IT firmy na Slov...

ENERGOFÓRUM 2014-elektrina
17. 10. 2014

Deviaty ročník konferencie ENERGOFÓRUM ® s podtitulom "Konferencia nabitá energiou" sa uskutočnil v dňoch 16.-17.10.2014 v hoteli Sitno vo Vyhniach. Záštitu nad konferenciou už tradične prebralo Ministerstvo hospodárstva SR. Generálnym partnerom bo...


Vyberte si z našich produktov

 

Služby
Virtuálna realita
Spracovanie grafických dát
Predaj a inštalácia softvéru
Predaj a inštalácia hardvéru
Akreditované certifikačné služby
Vedenie podvojného účtovníctva, mzdovej a personálnej agendy
Riešenia
Obchodovanie s energiami
Elektroenergetický dispečing
Správa a údržba majetku
Správa životného cyklu zariadení
Správa technologických rozvodov
Vyhradené technické zariadenia
Správa technickej dokumentácie
Správa a údržba cestnej siete
Projektovanie energetických rozvodov
Mapové diela
Referencie
Technické informačné systémy
Obchodné informačné systémy pre energetiku
Poradenstvo a analýzy v energetike
Grafické aplikácie a GIS
Mestské informačné systémy
Kartografia
CAD
Odborné portály
Semináre sféra
Legislatívne povinnosti
ENERGOKLUB®
ENERGOFÓRUM®