všetky novinkyNovinkyProdukt XMtrade® V12.0 v SEPS, a.s.

28. 3. 2007

Kľúčový zákazník SEPS, a.s., prijal rozhodnutie o inovácii dlhoročne prevádzkovaného produktu XMatik® NT/OFS, ktorý je komplexným prostriedkom pre zabezpečenie procesov obchodu s elektrickou energiou.
Obchodné procesy na trhu s elektrickou energiou budú v SEPS, a.s., zabezpečené prevádzkou nového produktu XMtrade® V12.0. Okrem funkčnosti doposiaľ prevádzkovaného riešenia prináša nový produkt komplexné možnosti pre odbory zúčtovania odchýlok, fakturácie služieb, zmluvných vzťahov, platobných vzťahov, finančných operácií a risk managementu, obchodného dipečingu, správy ASZD, ako aj pre sekciu financií SEPS, a.s. Jadrom zostáva vyhodnocovanie a zúčtovanie odchýlok, spolupráca so subjektami zúčtovania na trhu s elektrickou energiou a všetky súvisiace fakturačné procesy. Produkt prináša priame interfejsy na ekonomické procesy podporované produktom MARK IV s perspektívou pri prechode na riešenie SAP, komunikačné procesy prostredníctvom produktu Message Handler, ako aj systémy elektronického bankovníctva.

Predchádzajúce novinky

ENERGOFÓRUM 2007
26. 10. 2007

Spoločnosť sféra, a.s., usporiadala už po druhýkrát odbornú energetickú konferenciu ENERGOFÓRUM, pod záštitou Ministerstva hospodárstva SR. Nosnou témou bol "Liberalizovaný trh v podmienkach energetického deficitu". V dňoch 18. a 19. októbra 2007 odznelo ...

Energofórum 2007
8. 10. 2007

Dva týždne pred otvorením konferencie už prekročil počet prihlásených 100 účastníkov spomedzi riadiacich a manažérskych pracovníkov z viac ako 40 spoločností. Sú všetky predpoklady, že tento ročník svojim programom a účasťou prekoná rok 2006 a ešte ...

ENKO 2007
12. 6. 2007

IV. slovenský energetický kongres ENKO 2007 sa už tradične konal v Pálfyho paláci v Bratislave v dňoch 5. - 6.6.2007. Motto kongresu bolo "Energia, jej cena a nové dynamické prvky trhu energií". Hlavné témy prvého dňa boli: možnosti zásobovania elekt...


Vyberte si z našich produktov

 

Služby
Virtuálna realita
Spracovanie grafických dát
Predaj a inštalácia softvéru
Predaj a inštalácia hardvéru
Akreditované certifikačné služby
Vedenie podvojného účtovníctva, mzdovej a personálnej agendy
Riešenia
Obchodovanie s energiami
Elektroenergetický dispečing
Správa a údržba majetku
Správa životného cyklu zariadení
Správa technologických rozvodov
Vyhradené technické zariadenia
Správa technickej dokumentácie
Správa a údržba cestnej siete
Projektovanie energetických rozvodov
Mapové diela
Referencie
Technické informačné systémy
Obchodné informačné systémy pre energetiku
Poradenstvo a analýzy v energetike
Grafické aplikácie a GIS
Mestské informačné systémy
Kartografia
CAD
Odborné portály
Semináre sféra
Legislatívne povinnosti
ENERGOKLUB®
ENERGOFÓRUM®