všetky novinkyNovinkyPrezentácia kartografického diela

15.10.2000

Dňa 9.5.2000 sa na Rakúskej akadémii vied vo Viedni uskutočnila prezentácia tematického atlasu sveta "Resources and Environment", ktorý v období rokov 1995 - 1997 digitálne spracovala sféra, a.s., v grafickom prostredí MicroStation. V príjemnom prostredí divadelnej sály Rakúskej akadémie vied privítal prítomných univ. prof. dr. A. Borsdorf. Riaditeľka Österreichisches Ost- und Südosteuropa-Institut univ. doc. dr. W. Heindl zhodnotila prínos atlasu pre odbornú ako aj laickú verejnosť. Riaditeľ vydavateľstva Ed. Hölzel Dkfm. H. W. Schandl oboznámil prítomných s priebehom vlastnej tvorby atlasu ako aj s aktivitami spojenými s jeho predajom. Prof. dr. V. M. Kotlyakov sa zameral na históriu vzniku dát, ktoré sú obsahom jednotlivých máp a ktoré tvorilo viac ako 300 vedcov Ruskej akadémie vied viac ako 10 rokov. Prof. dr. A. A. Liouty stručne rozobral obsah jednotlivých kapitol atlasu. Na záver univ. doc. dr. P. Jordan na niekoľkých ukážkach máp demonštroval rôznorodosť tém obsiahnutých v atlase a spôsob ich spracovania. V jednotlivých príhovoroch pri hodnotení spolupráce a prínosu firmy sféra, a.s., odzneli slová uznania o rozsahu, precíznosti a kvalite digitálneho spracovania. Predstavitelia vydavateľstva Ed. Hölzel, Österreichisches Ost- und Südosteuropa-Institut i Ruskej akadémie vied vyjadrili záujem o pokračovanie spolupráce s našou spoločnosťou pri riešení ďalších projektov.


Vyberte si z našich produktov

 

Služby
Poradenstvo a analýzy v energetike
Spracovanie CAD dát
Predaj a inštalácia softvéru
Predaj a inštalácia hardvéru
Akreditované certifikačné služby
Vedenie podvojného účtovníctva, mzdovej a personálnej agendy
Riešenia
Obchodovanie s energiami
Elektroenergetický dispečing
Správa a údržba majetku
Správa životného cyklu zariadení
Správa technologických rozvodov
Správa technickej dokumentácie
Správa a údržba cestnej siete
Projektovanie energetických rozvodov
Mapové diela
Vyhradené technické zariadenia
Referencie
Technické informačné systémy
Obchodné informačné systémy pre energetiku
Poradenstvo a analýzy v energetike
Grafické aplikácie
Mestské informačné systémy
Kartografia
CAD
 

Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním cookies, pomocou ktorých vylepšujeme naše služby. Viac informácií OK