všetky novinkyNovinkyPracovné stretnutie sféra - SEPS, hotel Galbov mlyn, 27. - 28.1.2004

30. 1. 2004

V dňoch 27. a 28. januára sa konalo pracovné stretnutie spoločností sféra, a.s., a SEPS, a.s., v hoteli Galbov mlyn pri Viničnom. Stretnutia sa zúčastnilo 16 pracovníkov SEPS, a.s., predovšetkým vedúcich predstaviteľov profesných útvarov prevádzky a údržby a ASDR SED, a 8 pracovníkov našej spoločnosti.

Predmetom stretnutia bolo:

Predchádzajúce novinky

Elektronický podpis
5. 4. 2004

Sféra, a.s., nadviazala partnerskú spoluprácu s CA EVPÚ, Nová Dubnica, ktorá ako prvá certifikačná autorita získala akreditáciu na území SR. Sféra, a.s., zabezpečuje návrh, realizáciu i správu bezpečnostnej infraštruktúry na základe potrieb zákazníko...

PF 2004
23. 12. 2003

RoadShow 2003, 5.11. 2003, Poprad
7. 11. 2003

RoadShow 2003 úspešne pokračovala 5.11.2003 o 10.00 hod. v hoteli Poprad v Poprade pre vyše 40 účastníkov z regiónu Východné Slovensko. Spolurganizátormi akcie bola spoločnosť CadArch, s.r.o. z Trnavy a AD Štúdio z Popradu.


Vyberte si z našich produktov

 

Služby
Virtuálna realita
Spracovanie grafických dát
Predaj a inštalácia softvéru
Predaj a inštalácia hardvéru
Akreditované certifikačné služby
Vedenie podvojného účtovníctva, mzdovej a personálnej agendy
Riešenia
Obchodovanie s energiami
Elektroenergetický dispečing
Správa a údržba majetku
Správa životného cyklu zariadení
Správa technologických rozvodov
Vyhradené technické zariadenia
Správa technickej dokumentácie
Správa a údržba cestnej siete
Projektovanie energetických rozvodov
Mapové diela
Referencie
Technické informačné systémy
Obchodné informačné systémy pre energetiku
Poradenstvo a analýzy v energetike
Grafické aplikácie a GIS
Mestské informačné systémy
Kartografia
CAD
Odborné portály
Semináre sféra
Legislatívne povinnosti
ENERGOKLUB®
ENERGOFÓRUM®