všetky novinkyNovinkyNové trhové miesto pre obchodovanie s elektrinou na Slovensku

13.7.2010

1.7.2010 bol tomu presne rok, čo vzniklo na Slovensku nové trhové miesto pre obchodovanie s elektrinou. Do tohto dátumu bolo na Slovensku možné obchodovať s elektrinou iba na základe bilaterálnych kontraktov. Na začiatku bola dohoda medzi SEPS, a.s., OTE, a.s., a ČEPS, a.s. Hlavné míľniky predstavovali dva termíny - 1.7.2009 pre spustenie organizovaného denného trhu na Slovensku a 1.9.2009 pre spustenie spoločného spotového trhu na princípe Market Coupling medzi SR a ČR.

Uvedené míľniky boli dosiahnuté pomocou informačného systému pre riadenie organizovaného krátkodobého trhu, ktorého autorom je sféra, a.s., dodávateľ IT riešení pre SEPS, a.s., (resp. jej predchodcov) už takmer 20 rokov. sféra, a.s., sa tým veľkou mierou podieľala na tejto historickej udalosti pre slovenskú energetiku. Odstupom jedného roka možno konštatovať, že sféra, a.s., v mimoriadne krátkom čase (menej ako pol roka) úspešne zrealizovala komplexnú dodávku tohto projektu od analýzy, návrhu, vývoja, testovania až po nasadenie do produkčnej prevádzky.

Po roku úspešnej prevádzky prepojeného krátkodobého trhu je potrebné si uvedomiť niekoľko skutočností, ktoré svedčia o zložitosti celého procesu. Na Slovensku neboli v tej dobe žiadne skúsenosti s takýmto druhom obchodovania, na rozdiel od Českej republiky. Aj v období, keď SR a ČR tvorili spoločný štát, sa energetika v oboch krajinách nevyvíjala rovnako. V neposlednom rade je potrebné brať do úvahy aj časové hľadisko od spustenia krátkodobého trhu s elektrinou až po integráciu dvoch trhov. Boli k dispozícii iba dva mesiace.

Dnes je možné povedať, že ciele sa podarilo splniť a spoločnosť sféra, a.s., sa aj naďalej podieľa okrem podpory prevádzky aj na ďalšom rozvoji a optimalizácii krátkodobého trhu s elektrinou.

Pre mnohých sú zaujímavé najmä výsledky a základné ukazovatele krátkodobého trhu s elektrinou. Aké budú odpovede na otázky koľko účastníkov tento trh využíva, aká je likvidita trhu, kam smerujú toky elektriny, akú cenu elektriny tento trh generuje?

Výsledky fungovania trhu od septembra 2009 (už pre spojený trh ČR a SR) do júna 2010 nájdete v článku zverejnenom na portáli www.energoforum.sk.

Napriek tomu, že trh úspešne funguje, všetky zúčastnené strany vrátane spoločnosti sféra, a.s., si uvedomujú potreby jeho ďalšieho rozvoja. Napomôcť by v tomto smere mal aj vznik samostatného regulovaného subjektu - Operátora trhu s elektrinou pre Slovensko (OKTE). Odčlenením príslušných procesov od prevádzkovateľa prenosovej sústavy (SEPS, a.s.) by sa mala zabezpečiť väčšia transparentnosť a optimálnejší rozvoj krátkodobého trhu. Malo by ísť o jeho rozšírenie smerom k vnútrodennému trhu s elektrinou medzi SR a ČR, taktiež sa zvažuje o možnostiach zriadiť blokový alebo vyrovnávací trh. O týchto zámeroch svedčia aj predbežné dohody medzi SEPS, a.s., a ČEPS, a.s. Ďalšími možnosťami sú aj prepojenia s trhmi ďalších susedných krajín na báze Market Coupling. Otvorená otázka je v oblasti obchodovania s plynom a s emisiami. V Čechách táto možnosť už existuje v rámci jedného trhového miesta. Uvidíme, čo prinesie budúcnosť a aký bude ďalší rozvoj spojeného trhu. Aktuálne odpovede a informácie o ďalšom vývoji bude možné nájsť aj na stránkach www.energoforum.sk, alebo priamo na odbornej konferencii ENERGOFÓRUM® 2010 v dňoch 14.-15.10. 2010.

Spoločnosť sféra, a.s., patrí od roku 1992 k významným dodávateľom riešení a služieb pre energetiku. Poskytuje špecializované poradenské služby pre spoločnosti, ktoré sa rozhodli podnikať v energetike alebo ktoré hľadajú optimálne riešenia pre zlepšenie hospodárenia s energiami. Pre obchodníkov, dodávateľov, distribútorov ako aj výrobcov elektriny ponúka softvérové riešenie XMtrade® pre obchodovanie a hospodárenie s energiami. Je dodávateľom IS zúčtovateľa odchýlok a IS organizátora trhu s elektrinou. Organizuje jednu z najväčších odborných energetických konferencií na Slovensku a prevádzkuje diskusný portál o dianí v energetike.

Predchádzajúce novinky

XMtrade® V1.5 napreduje súčasne s liberalizáciou trhu s plynom v SR
23.11.2010

Rozvoj trhu s plynom využíva spoločnosť MAGNA E. A. na rozšírenie ponuky pre odberateľov. V úlohe dodávateľa plynu bude súvisiacu agendu spracovávať nástrojmi produktu XMtrade® V1.5. XMtrade® V1.5 už tretí rok zabezpečuje pre spoločnosť MAGNA E...

ENERGOFÓRUM® 2010
18.10.2010

Piaty ročník konferencie ENERGOFÓRUM® sa uskutočnil v dňoch 14.-15.10.2010 v hoteli Sitno vo Vyhniach. Jubilejný ročník s názvom "Quo vadis energetika? Reorganizácia liberalizovaného trhu" sa niesol v duchu významných zmien a udalostí, ktoré ovplyvňu...

České verzie produktov Bentley
30.6.2010

Produkty Bentley Map a Bentley PowerMap verzie V8i (SELECTseries 1) sú dostupné už aj v českej lokalizácii. Predplatitelia služby Bentley SELECT ich majú k dispozícii na stiahnutie cez portál SELECT Services Online. Pred inštaláciou Bentley ...


Vyberte si z našich produktov

 

Služby
Poradenstvo a analýzy v energetike
Virtuálna realita
Spracovanie grafických dát
Predaj a inštalácia softvéru
Predaj a inštalácia hardvéru
Akreditované certifikačné služby
Vedenie podvojného účtovníctva, mzdovej a personálnej agendy
Riešenia
Obchodovanie s energiami
Elektroenergetický dispečing
Správa a údržba majetku
Správa životného cyklu zariadení
Správa technologických rozvodov
Vyhradené technické zariadenia
Správa technickej dokumentácie
Správa a údržba cestnej siete
Projektovanie energetických rozvodov
Mapové diela
Referencie
Technické informačné systémy
Obchodné informačné systémy pre energetiku
Poradenstvo a analýzy v energetike
Grafické aplikácie a GIS
Mestské informačné systémy
Kartografia
CAD
Odborné portály
Semináre sféra
Legislatívne povinnosti
ENERGOKLUB®
ENERGOFÓRUM®
 

Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním cookies, pomocou ktorých vylepšujeme naše služby. Viac informácií OK