všetky novinkyNovinkyNové CAD produkty pre projektovanie energetických sietí

1. 7. 2004

Sféra, a.s., úspešne pokračuje vo vývoji produktu MicroGRAP/RS® dvomi novými verziami V6.3 a V8.1.
Verzia V6.3 je výsledkom spoločných aktivít Sféry, a.s., a Západočeskej energetiky, a.s., ktorá MicroGRAP/RS® využíva na projektovanie už niekoľko rokov. Procesu rozvoja produktu sa aktívne zúčastnila aj spoločnosť Juhomoravská energetika, a.s., náš dlhoročný zákazník. V priebehu procesu došlo k prispôsobeniu produktu individuálnym požiadavkám užívateľa do takej miery, že MicroGRAP/RS® sa stal predpísaným štandardom pre projektovanie v Západočeskej energetike, a.s., ako nástroj projektovania väčších projektov. Vyžaduje sa od všetkých externých dodávateľov projekčných prác. Dnes ide o dve dcérske spoločnosti ako aj 6 projekčných kancelárií.
Verzia V6.3 poskytuje nový intuitívny a prívetivý Windows interfejs, uloženie všetkých údajov v štandardnom DBMS systéme, skvalitňuje projektovanie vo VNV profile a v oblasti mechanických výpočtov zabezpečuje súlad s normou ČSN 33 3301, platnou v ČR.
Kým verzia V6.3 našla svoje uplatnenie v ČR, užívateľom verzie V8.1 sa stala spoločnosť Enermont, s.r.o., dcérska spoločnosť distribučnej spoločnosti Západoslovenská energetika, a.s., ako jej výhradný dodávateľ projektových prác. MicroGRAP/RS® V8.1 je postavená na platforme grafického prostredia Bentley MicroStation V8 a správcom dodaných licencií produktu Bentley PowerDraft V8.1 ako aj aplikácie MicroGRAP/RS® V8.1 sa stala spoločnosť is:energy slovakia, s.r.o., ktorá poskytuje outsourcing informatiky v skupine E.ON. Nová verzia prináša užívateľom v spoločnosti Enermont, s.r.o., zvýšený komfort užívateľského prostredia ako aj interfejs na systém SAP a na rozpočtovací program Cenkros Plus, vyvinutý v súlade s ich potrebami.

Predchádzajúce novinky

Riadenie v energetike ´04
24. 6. 2004

V dňoch 16. - 18.6.2004 sa uskutočnila paralelne v hoteloch Panoráma a Baník na Štrbskom Plese 6. medzinárodná konferencia Riadenie v energetike ´04. Konferencie sa zúčastnili RNDr. Oskár Halzl a Ing. Vladimír Ščípa, ktorý predniesol príspevok na tému "TI...

Riadenie v energetike ´04
7. 6. 2004

V dňoch 16. - 18.6.2004 sa uskutoční paralelne v hoteloch Panoráma a Baník na Štrbskom Plese 6. medzinárodná konferencia Riadenie v energetike ´04, na ktorej sa sféra, a.s., aktívne zúčastní so svojim príspevkom "TIS ako jeden z nástrojov pre podpor...

Infoenergo 2004, 18. - 20.5.2004, Liptovský Ján
28. 5. 2004

V Liptovskom Jáne sa konal 5. ročník medzinárodnej konferencie Infoenergo 2004. Sféru, a.s., prezentoval Mgr. Libor Láznička so svojim príspevkom Obchodný informačný systém Slovenskej elektrizačnej sústavy. Konferencie sa spolu s ním zúčastnili aj I...


Vyberte si z našich produktov

 

Služby
Virtuálna realita
Spracovanie grafických dát
Predaj a inštalácia softvéru
Predaj a inštalácia hardvéru
Akreditované certifikačné služby
Vedenie podvojného účtovníctva, mzdovej a personálnej agendy
Riešenia
Obchodovanie s energiami
Elektroenergetický dispečing
Správa a údržba majetku
Správa životného cyklu zariadení
Správa technologických rozvodov
Vyhradené technické zariadenia
Správa technickej dokumentácie
Správa a údržba cestnej siete
Projektovanie energetických rozvodov
Mapové diela
Referencie
Technické informačné systémy
Obchodné informačné systémy pre energetiku
Poradenstvo a analýzy v energetike
Grafické aplikácie a GIS
Mestské informačné systémy
Kartografia
CAD
Odborné portály
Semináre sféra
Legislatívne povinnosti
ENERGOKLUB®
ENERGOFÓRUM®