všetky novinkyNovinkyKomunikácia účastníkov trhu s elektrickou energiou

7. 5. 2007

Súčasťou multiutilitného systému pre obchodovanie a hospodárenie s energiami - XMtrade® V12.0 - je aj modul interfejsu na MessageHandler, produkt spoločnosti Landis+Gyr zabezpečujúci výmenu dát na trhu s elektrickou energiou.
Spracovanie informácií je založené na medzinárodných štandardoch ETSO (European Transmission System Operators), ktoré podporujú proces registrácie denných diagramov - ESS (ETSO Scheduling System) a proces zúčtovania odchýlok - ESP (ETSO Settlement Process). Produkt XMtrade® V12.0 je nasadený v spoločnosti SEPS, a.s., na podporu obchodných procesov s elektrickou energiou a predovšetkým pre komplexné zabezpečenie funkcie SEPS, a.s., ako zúčtovateľa odchýlok v súlade s platnou legislatívou.

Predchádzajúce novinky

ENERGOFÓRUM 2007
26. 10. 2007

Spoločnosť sféra, a.s., usporiadala už po druhýkrát odbornú energetickú konferenciu ENERGOFÓRUM, pod záštitou Ministerstva hospodárstva SR. Nosnou témou bol "Liberalizovaný trh v podmienkach energetického deficitu". V dňoch 18. a 19. októbra 2007 odznelo ...

Energofórum 2007
8. 10. 2007

Dva týždne pred otvorením konferencie už prekročil počet prihlásených 100 účastníkov spomedzi riadiacich a manažérskych pracovníkov z viac ako 40 spoločností. Sú všetky predpoklady, že tento ročník svojim programom a účasťou prekoná rok 2006 a ešte ...

ENKO 2007
12. 6. 2007

IV. slovenský energetický kongres ENKO 2007 sa už tradične konal v Pálfyho paláci v Bratislave v dňoch 5. - 6.6.2007. Motto kongresu bolo "Energia, jej cena a nové dynamické prvky trhu energií". Hlavné témy prvého dňa boli: možnosti zásobovania elekt...


Vyberte si z našich produktov

 

Služby
Virtuálna realita
Spracovanie grafických dát
Predaj a inštalácia softvéru
Predaj a inštalácia hardvéru
Akreditované certifikačné služby
Vedenie podvojného účtovníctva, mzdovej a personálnej agendy
Riešenia
Obchodovanie s energiami
Elektroenergetický dispečing
Správa a údržba majetku
Správa životného cyklu zariadení
Správa technologických rozvodov
Vyhradené technické zariadenia
Správa technickej dokumentácie
Správa a údržba cestnej siete
Projektovanie energetických rozvodov
Mapové diela
Referencie
Technické informačné systémy
Obchodné informačné systémy pre energetiku
Poradenstvo a analýzy v energetike
Grafické aplikácie a GIS
Mestské informačné systémy
Kartografia
CAD
Odborné portály
Semináre sféra
Legislatívne povinnosti
ENERGOKLUB®
ENERGOFÓRUM®