všetky novinkyNovinkyInformačný systém pre správu a údržbu majetku v Duslo, a.s.

18. 5. 2010

Po úspechu vo výberovom konaní "Facility Management System" implementujeme v spoločnosti Duslo, a.s., komplexný informačný systém XMatik®.NET/FMM V10.3 pre podporu procesov správy a údržby majetku.
Jednotlivé moduly informačného systému zabezpečia podporu procesov správy budov a výrobných zariadení, podrobnú hierarchickú evidenciu všetkých objektov, ich históriu, vybavenie a plánovanie budúcich aktivít. Pre podporu procesov údržby zabezpečí informačný systém evidenciu a plánovanie všetkých udalosti životného cyklu zariadení od inštalácie, skúšok, plánovania a sledovania údržbových činností až po ich vyradenie z činnosti, vrátane sledovania nákladov. Integrálnou súčasťou informačného systému bude správa technickej a technologickej dokumentácie, nástroje pre generovanie výstupov do rôznych požadovaných formátov a pre tvorbu a správu výkresovej dokumentácie. Grafické nástroje informačného systému na báze produktov spoločnosti Bentley Systems, Incorporated umožnia vytvárať inteligentné schémy, sieťové diagramy a prostriedky pre pohodlnú grafickú navigáciu v databázach, budovaných na technologickej platforme spoločnosti Oracle.

Predchádzajúce novinky

XMtrade® V1.5 napreduje súčasne s liberalizáciou trhu s plynom v SR
23. 11. 2010

Rozvoj trhu s plynom využíva spoločnosť MAGNA E. A. na rozšírenie ponuky pre odberateľov. V úlohe dodávateľa plynu bude súvisiacu agendu spracovávať nástrojmi produktu XMtrade® V1.5. XMtrade® V1.5 už tretí rok zabezpečuje pre spoločnosť MAGNA E...

ENERGOFÓRUM® 2010
18. 10. 2010

Piaty ročník konferencie ENERGOFÓRUM® sa uskutočnil v dňoch 14.-15.10.2010 v hoteli Sitno vo Vyhniach. Jubilejný ročník s názvom "Quo vadis energetika? Reorganizácia liberalizovaného trhu" sa niesol v duchu významných zmien a udalostí, ktoré ovplyvňu...

Nová verzia produktu XMtrade® V1.5 pre obchodovanie a hospodárenie s energiami
1. 4. 2010

K dispozícii je nová verzia produktu XMtrade® V1.5, ktorá prináša nové funkcie a vylepšenia modulov ako aj rozšírené možnosti užívateľskej administrácie. Pre užívateľov produktu je táto verzia k dispozícii v rámci služieb technic...


Vyberte si z našich produktov

 

Služby
Virtuálna realita
Spracovanie grafických dát
Predaj a inštalácia softvéru
Predaj a inštalácia hardvéru
Akreditované certifikačné služby
Vedenie podvojného účtovníctva, mzdovej a personálnej agendy
Riešenia
Obchodovanie s energiami
Elektroenergetický dispečing
Správa a údržba majetku
Správa životného cyklu zariadení
Správa technologických rozvodov
Vyhradené technické zariadenia
Správa technickej dokumentácie
Správa a údržba cestnej siete
Projektovanie energetických rozvodov
Mapové diela
Referencie
Technické informačné systémy
Obchodné informačné systémy pre energetiku
Poradenstvo a analýzy v energetike
Grafické aplikácie a GIS
Mestské informačné systémy
Kartografia
CAD
Odborné portály
Semináre sféra
Legislatívne povinnosti
ENERGOKLUB®
ENERGOFÓRUM®