všetky novinkyNovinkyNárodné fórum údržby 2007

6. 6. 2007

V dňoch 29. - 30. mája 2007 sa v priestoroch hotela Patria na Štrbskom Plese uskutočnila medzinárodná odborná konferencia Národné fórum údržby 2007. Konferencia, organizovaná Slovenskou spoločnosťou údržby, bola konaná pod záštitou Ministerstva hospodárstva SR a za našu spoločnosť sa jej aktívne zúčastnili Ing. Martin Holiš, Mgr. Rastislav Jančo a Ing. Vladimír Ščípa.

Viac informácií: www.udrzba.sk

nfu2007.jpg

Predchádzajúce novinky

Dodávame pre Stredoslovenskú energetiku, a.s., produkt MicroGRAP/RS® V8.2
6. 6. 2007

Podľa zmluvy so spoločnosťou Stredoslovenská energetika, a.s., poskytujeme plávajúce licencie používateľom najnovšej verzie CAD aplikácie pre projektovanie rozvodov silnoprúdu MicroGRAP/RS® V8.2 spolu s ročnou technologickou podporou. Tým došlo k i...

PF 2007
23. 12. 2006

Pracovné stretnutie sféra, a.s. a SEPS, a.s.
15. 12. 2006

Pracovné stretnutie spoločností sféra, a.s. a jedného z kľúčových zákazníkov spoločnosti, SEPS, a.s. sa v dňoch 30.11. a 1.12.2006 už tradične uskutočnilo v hoteli Galbov mlyn vo Viničnom. Predmetom stretnutia bolo hodnotenie prevádzky dvoch informačných ...


Vyberte si z našich produktov

 

Služby
Virtuálna realita
Spracovanie grafických dát
Predaj a inštalácia softvéru
Predaj a inštalácia hardvéru
Akreditované certifikačné služby
Vedenie podvojného účtovníctva, mzdovej a personálnej agendy
Riešenia
Obchodovanie s energiami
Elektroenergetický dispečing
Správa a údržba majetku
Správa životného cyklu zariadení
Správa technologických rozvodov
Vyhradené technické zariadenia
Správa technickej dokumentácie
Správa a údržba cestnej siete
Projektovanie energetických rozvodov
Mapové diela
Referencie
Technické informačné systémy
Obchodné informačné systémy pre energetiku
Poradenstvo a analýzy v energetike
Grafické aplikácie a GIS
Mestské informačné systémy
Kartografia
CAD
Odborné portály
Semináre sféra
Legislatívne povinnosti
ENERGOKLUB®
ENERGOFÓRUM®