všetky novinkyNovinkyVeľký tresk s cenami energií a IT systémy

IT-čkári v spoločnosti Sféra sa začiatkom tohto roka poriadne zapotili. Kvôli chaosu s cenami energií museli flexibilne a rýchlo reagovať na neprehľadné aj retroaktívne legislatívne zmeny úpravami v systémoch, ktoré používajú jej zákazníci. Odborníci z IT firmy nám priblížili procesy, s ktorými sa museli vysporiadať.

 

 

Začiatok roka 2017 poznačila séria udalostí, ktorá sa v slovníku energetikov i politikov udomácnila pod označením „chaos s energiami“. Politici, regulačný úrad, distribútori elektriny i plynu, dodávatelia energií, spotrebitelia, analytici aj médiá sa snažili zorientovať v neustále sa meniacich podmienkach. Došlo k spätným zmenám cenových rozhodnutí pre SPP-Distribúciu a SSE-Distribúciu, odstúpeniu dlhoročného predsedu ÚRSO, k zrušeniu platných vyhlášok v elektrine (aj vode) a expresnému schváleniu nových vyhlášok s retroaktívnou platnosťou.

Vzhľadom na elektronizáciu sektora zostal pri zavádzaní opatrení zdanlivo nepovšimnutý medzičlánok v procese - poskytovatelia informačných systémov. IT firmy, ktoré dodávajú svoje riešenia jednotlivým subjektom, museli pružne reagovať.

Jednou z nich je spoločnosť Sféra. Jej informačné systémy využíva prevádzkovateľ prenosovej sústavy spoločnosť SEPS, operátor trhu OKTE, dodávatelia energií aj prevádzkovatelia miestnych distribučných sústav. Okrem toho prevádzkuje databázu legislatívnych povinností subjektov v energetike. Po upokojení situácie prinášame spätný pohľad na predošlé udalosti.

Bežný ruch

Obdobie na prelome kalendárnych rokov býva pre IT-čkárov vždy náročné. Navyše vzhľadom na nové regulačné obdobie a legislatívu od jesene minulého roka prispôsobovali mechanizmy na pravidlá vtedy vydaných cenových vyhlášok a následných rozhodnutí ÚRSO. Tie napokon vyšli nazmar.

V záujme hladkej prevádzky dozerali na nastavovanie nových kategórií taríf na odberných miestach, prevodníky z jednotlivých cenových rozhodnutí, dopĺňali cenníky a tradične sa čakalo na výšku novej tarify za prevádzkovanie systému (TPS), ktorú ÚRSO vydáva vždy koncom roka. Pre tento rok mala mať dokonca štyri samostatné zložky. Po zadaní všetkých vstupných parametrov prepočítali výšku preddavkových platieb a zo systému odišli prvé faktúry. „To je moment, keď si povieme, že ďalší prelom rokov je úspešne za nami. Netušili sme vtedy ešte, čo nás a celý trh čaká,“ uviedla výkonná riaditeľka úseku obchodu spoločnosti Sféra Lucia Liptáková.

Reklamácie a opravy

V januári dostali odberatelia prvé preddavkové faktúry, vypočítané podľa vtedy platných cenových rozhodnutí. Začali sa objavovať reklamácie. Odberatelia nerozumeli predovšetkým nárastu ceny položky za rezervovaný výkon podľa veľkosti ističa. „Končilo to u nás ako podozrenie na chybu výpočtu nášho systému. Preverovali sme každý jednotlivý prípad a odpoveď bola vždy rovnaká. Výpočty sú, žiaľ pre odberateľa a vďakabohu pre nás ako dodávateľa systému, správne,“ poznamenala Liptáková. Odberateľom museli dodávatelia vysvetľovať nový prístup k poplatkom za ističe, ktorý schválil, ale osvetou nepodporil, regulačný úrad.

Po januárovej zmene cenových rozhodnutí pre SPP-Distribúciu a SSE-Distribúciu IT firmy zopakovali štandardný postup z prelomu rokov - nové ceny, prepočet preddavkov, nové preddavkové faktúry, respektíve opravné faktúry k už vystaveným faktúram.

Pokus o návrat v čase

Inokedy pokojný február priniesol úpravy ešte výraznejšieho charakteru. Schválená bola staronová cenová vyhláška v elektrine, čo znamenalo návrat k starým tarifám aj návrat k niektorým, ale nie všetkým, starým cenám. Kvôli retroaktivite sa museli opravovať vyúčtovacie faktúry za obdobie od 1.1.2017, prepočítavať preddavky a vystavovať nové preddavkové faktúry.

Ako zdôraznila Lucia Liptáková, nebolo možné sa len tak jednoducho vrátiť k stavu taríf z konca roka. „Na odberných miestach sa za obdobie dvoch mesiacov mohli uskutočniť také zmeny, ktoré spôsobili presun do inej tarify v porovnaní s koncom roka. Prevody riešili  distribučné spoločnosti a my sme ich museli od nich prevziať,“ vysvetlila.

Koncom februára tiež ÚRSO vydal nové rozhodnutia týkajúce sa taríf za prevádzkovanie systému a za systémové služby. Ich výška sa síce nezmenila, ale TPS sa opäť stala jednozložkovou, a to spätne od 1.1.2017. Zastavilo sa generovanie fakturačných položiek, IT-čkári spolu so zákazníkmi hľadali riešenia, upravili systém automatizovanej výmeny údajov, a to všetko v priebehu pár dní. „Samotná úprava systému prebehla v rámci dohodnutého harmonogramu, ktorý rešpektoval termíny, ktoré bolo potrebné dodržať z pohľadu centrálnej fakturácie TPS a TSS ako aj z pohľadu daňových povinností,“ uviedol manažér pre projekty spoločnosti Sféra Jozef Drgoňa.

Žurnál ÚRSO

Médiá síce informovali o nekoordinovanom chaose denne a analytici IT firiem boli od polovice januára v strehu, nemohli ale konať len na základe tlačových vyjadrení členov vlády alebo vtedajšieho šéfa regulačného úradu. Čakali na legitímne informácie, podložené zbierkou zákonov a platnými rozhodnutiami ÚRSO.

„Komunikovali sme v prvom rade s našimi klientmi, ktorí sú nositeľmi všetkých povinností  v pozícii regulovaného subjektu,“ podčiarkla Liptáková. Ani regulované subjekty pritom nemali od úradu jasné informácie a snažili sa ich vzájomne získať a vymieňať. „Sledovali sme jediný žurnál – internetovú stránku ÚRSO a novinky, ktoré v období chaosu publikovali,“ doplnila.

S odstupom času

Po tom, ako ÚRSO doriešilo ceny pre SEPS, operátora trhu, veľkých distribútorov a dodávateľov elektriny, začal úrad postupne opravovať a schvaľovať ďalšie cenové rozhodnutia aj pre menšie firmy. Najmä prevádzkovatelia miestnych distribučných sústav sa tohtoročných cenových rozhodnutí dočkali so značným oneskorením, niektorí napríklad až ku koncu apríla. Dosahy „veľkého tresku“ preto dolaďovali v systémoch ešte pred niekoľkými dňami.

Za svoj enormný výkon si spoločnosť Sféra vyslúžila od svojich zákazníkov (napr. SEPS či OKTE) aj slová pochvaly, v ktorých partneri podčiarkli obzvlášť vysoké pracovné nasadenie v rekordne krátkom čase zodpovedných pracovníkov firmy.

Parlament pred pár dňami schválil novelu zákona o regulácii, ktorá má byť aj prevenciou pred opakovaním podobných udalostí. Aj spoločnosť Sféra si vzala niekoľko nových poznatkov. „Poučením je, že energetický trh je dynamickejší, ako si ktokoľvek môže predstaviť. Treba byť stále pripravený na zmenu,“ uviedol Jozef Drgoňa.

„Trh má rád riešenia, ktoré sú vopred predmetom širšej diskusie. Ale ako sa hovorí, čo nás nezabije, to nás posilní,“ uzavrela Lucia Liptáková.

celý článok

Zdroj: www.energia.sk, máj 2017

 

 


Vyberte si z našich produktov

 

Služby
Virtuálna realita
Spracovanie grafických dát
Predaj a inštalácia softvéru
Predaj a inštalácia hardvéru
Akreditované certifikačné služby
Vedenie podvojného účtovníctva, mzdovej a personálnej agendy
Riešenia
Obchodovanie s energiami
Elektroenergetický dispečing
Správa a údržba majetku
Správa životného cyklu zariadení
Správa technologických rozvodov
Vyhradené technické zariadenia
Správa technickej dokumentácie
Správa a údržba cestnej siete
Projektovanie energetických rozvodov
Mapové diela
Referencie
Technické informačné systémy
Obchodné informačné systémy pre energetiku
Poradenstvo a analýzy v energetike
Grafické aplikácie a GIS
Mestské informačné systémy
Kartografia
CAD
Odborné portály
Semináre sféra
Legislatívne povinnosti
ENERGOKLUB®
ENERGOFÓRUM®