všetky novinkyNovinkyTrh s energiami sa mení, treba hľadať riešenia

O problémoch v energetike hovorí Libor Láznička, riaditeľ úseku vývoja spoločnosti zo spoločnosti sféra čom aktuálne hovoria energetici?

O čom aktuálne hovoria energetici? Diskusia o aktuálnych témach v energetike bude prebiehať na konferencii Energofórum, ktorej 11. ročník sa bude konať v októbri v hoteli Sitno vo Vyhniach.

Aké zmeny v energetike môžeme očakávať počas slovenského predsedníctva v Rade EÚ?

Koncom roka nám Európska komisia predstaví prvé legislatívne návhry o novom dizajne trhu s energiami. Uvidíme, ako sa podarí nájsť rozumnú zhodu medzi národnými a celoeurópskymi záujmami v energetike. Vzájomné zdieľanie energetických zdrojov členských krajín EÚ bude vyžadovať dobudovanie dostatočne robustnej infraštruktúry. Reagovať tiež bude potrebné na rastúci rozvoj obnoviteľných zdrojov, ktoré majú oproti konvenčným zdrojom svoje špecifiká.

Ako postupuje integrácia európskych trhov s elektrinou?

Pred nami stále stojí úloha začlenenia nášho česko-slovensko-maďarsko-rumunského denného trhu do celoeurópskeho jednotného trhu. Namiesto toho, aby sa využili osvedčené metódy pre prideľovanie cezhraničných prenosových kapacít, tak prebiehajú zdĺhavé diskusie o novom spôsobe. Ten sa však zatiaľ nevie dostatočne vysporiadať s úzkymi miestami s nedostatočnou kapacitou, aké predstavuje napríklad prepojenie severu a juhu Nemecka.

Čo je nové na domácom trhu s elektrinou?

Od apríla tohto roku organizátor trhu spustil vnútrodenný trh s elektrinou, ktorý umožňuje nákup a predaj elektriny hodinu pred jej fyzickou dodávkou. Ďalším krokom bude jeho zaintegrovanie v rámci regiónu, alebo už priamo do cieľovej integračnej platformy, ktorá by mala prispieť k jeho vyššej likvidite.

Ako vnímate podporu výroby z obnoviteľných zdrojov?

Rôzne národné projekty podnecujú odberateľov, aby si nainštalovali vlastné malé výrobné zariadenia a zvýšili si tak energetickú sebestačnosť z obnoviteľných zdrojov. Energetika tak postupne smeruje k decentralizovanej výrobe, čo si vyžaduje aj zmenu v prístupe na trhu s energiami. Riešením majú byť inteligentné siete podporené inteligentnými meracími systémami.

Rozbehla sa inštalácia inteligentných meracích systémov úspešne?

Inteligentné meracie systémy sa postupne zavádzajú aj na Slovensku, ale súčasné legislatívne prostredie zatiaľ brzdí možnosť využitia ich potenciálu naplno. Meranie odberu alebo dodávky elektriny sa síce uskutočňuje každých 15 minút, ale tieto údaje sa v zmysle legislatívy sprístupňujú až nasledujúci deň. Tieto informácie teda nie je možné v kombinácii s vnútrodenným trhom využívať na operatívny nákup chýbajúcej alebo predaj prebytočnej elektriny, čo by umožnilo aktívne znižovať odchýlku v elektrizačnej sústave, ako aj náklady s ňou spojené. Zavedenie variabilnej tarifikácie by zase mohlo prispieť k motivácii odberateľov zmeniť svoje spotrebiteľské návyky a viac využívať elektrinu v cenovo výhodnejších časových pásmach.

Očakávate znižovanie cien elektriny pre koncových zákazníkov?

Ceny elektriny na veľkoobchodných trhoch síce klesajú, ale ceny pre koncových odberateľov tento trend celkom nekopírujú. Koncová cena elektriny totiž v sebe ukrýva aj podporu baníctva a súkromných investorov v oblastiach obnoviteľných zdrojov a kombinovanej výroby elektriny a tepla. K novej vyhláške Úradu pre reguláciu sieťových odvetví pre cenovú reguláciu v elektroenergetike mali subjekty viac ako 580 pripomienok, z toho 375 zásadných, a netrpezlivo sa čaká na jej výslednú podobu.

celý článok, veľkosť: 1 465 kB

Zdroj: Hospodárske noviny, september 2016


Vyberte si z našich produktov

 

Služby
Virtuálna realita
Spracovanie grafických dát
Predaj a inštalácia softvéru
Predaj a inštalácia hardvéru
Akreditované certifikačné služby
Vedenie podvojného účtovníctva, mzdovej a personálnej agendy
Riešenia
Obchodovanie s energiami
Elektroenergetický dispečing
Správa a údržba majetku
Správa životného cyklu zariadení
Správa technologických rozvodov
Vyhradené technické zariadenia
Správa technickej dokumentácie
Správa a údržba cestnej siete
Projektovanie energetických rozvodov
Mapové diela
Referencie
Technické informačné systémy
Obchodné informačné systémy pre energetiku
Poradenstvo a analýzy v energetike
Grafické aplikácie a GIS
Mestské informačné systémy
Kartografia
CAD
Odborné portály
Semináre sféra
Legislatívne povinnosti
ENERGOKLUB®
ENERGOFÓRUM®