všetky novinkyNovinkyPortál legislatívnych povinností vás zorientuje v zákonoch

"Pravidlá trhu by mali byť predložené do pripomienkového konania, a teda nadobudnúť prvú konkrétnu podobu v októbri." Lucia Liptáková, sféra

Portál legislativnepovinnosti.sk je dostupný pre širokú verejnosť od 1. marca 2016. Po prvom polroku prevádzky Lucia Liptáková, výkonná riaditeľka úseku obchodu spoločnosti sféra, hodnotí ako úspech to, že naše služby využíva viac ako 70 firiem, podnikajúcich v energetike. Spolupracujú aj so záujmovými zduženiami právnických osôb. Najnovšie je to Združenie dodávateľov energií, s ďalšími záujemcami rokujú. "Klienti sú spokojní. Nezaznamenali sme žiaden podnet, ktorý by hovoril o opaku. Sledujeme využívanie portálu a vidíme, že klienti s nástrojom aktívne pracujú. Vzhľadom na vývoj legislatívy predpokladáme, že v poslednom štvrťroku to bude ešte intenzívnejšie."

Pripravuje sa viacero legislatívnych zmien

Aktuálne sa pripravuje sa viacero zmien legislatívnych predpisov, ktoré bude portál legislatívnepovinnosti. sk sledovať. Očakáva sa novelizácia vyhlášky, ktorou sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s elektrinou a pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s plynom. Má reflektovať reflektovať na ostatné zmeny vyhlášok cenovej regulácie. Premietne sa to aj do nižších predpisov, teda prevádzkových poriadkov. Výhľadovo je na rok 2017 pripravovaná aj novelizácia samotného zákona o energetike. Aký to bude mať vplyv na súčasný rozsah legislatívnych povinností? "Keďže predpisy sú vo fáze prípravy, nevieme to zatiaľ zhodnotiť. Ministerstvo hospodárstva SR a Úrad pre reguláciu sieťových odvetví zhromažďujú v súčasnosti podnety od účastníkov trhu. Prezentujú zámer zohľadniť zmeny, ktoré vyplynuli z aplikačnej praxe. Pravidlá trhu by mali byť predložené do pripomienkového konania, a teda nadobudnúť prvú konkrétnu podobu v októbri," objasňuje Lucia Liptáková. Aktualizáciu kalendára povinností zabezpečia na portáli po zverejnení definitívnej podoby predpisov v Zbierke zákonov SR. Už v pripomienkovom konaní však vyhodnocujú, čo môžno v danej situácii očakávať, na zmeny akého rozsahu sa treba pripraviť.

Treba znížiť byrokraciu

Aké sú teda ďalšie očakávania či prognózy? Lucia Liptáková konštatuje zmenu k lepšiemu. Podnikatelia podľa nej dlhodobo apelujú najmä na potrebu zníženia byrokracie a administratívnej záťaže podnikania v energetike. "Kritizujú aj povinnosť nahlasovania identických údajov viacerým inštitúciám. Tu je priestor na pozitívnu zmenu zdieľania informácií cez centrálnu referenčnú databázu. Počty povinností vieme teraz vďaka spracovanej databáze presne vyčísliť. Uvidíme, ako budú vyzerať po definitívnych najbližších zmenách legislatívy."

celý článok, veľkosť: 1 465 kB

Zdroj: Hospodárske noviny, september 2016


Vyberte si z našich produktov

 

Služby
Analýza a poradenstvo v oblasti riadenia rizík železničných koľajových vozidiel
Virtuálna realita
Spracovanie grafických dát
Predaj a inštalácia softvéru
Predaj a inštalácia hardvéru
Akreditované certifikačné služby
Vedenie podvojného účtovníctva, mzdovej a personálnej agendy
Riešenia
Obchodovanie s energiami
Elektroenergetický dispečing
Správa a údržba majetku
Správa životného cyklu zariadení
Správa technologických rozvodov
Vyhradené technické zariadenia
Správa technickej dokumentácie
Správa a údržba cestnej siete
Projektovanie energetických rozvodov
Mapové diela
Referencie
Technické informačné systémy
Obchodné informačné systémy pre energetiku
Poradenstvo a analýzy v energetike
Grafické aplikácie a GIS
Mestské informačné systémy
Kartografia
CAD
Odborné portály
Semináre sféra
Legislatívne povinnosti
ENERGOKLUB®
ENERGOFÓRUM®