všetky novinkyNovinkyPäťtisíc vozňov v systéme online sledovania

V polovici novembra minulého roku namontovali v opravovni vozňov v Košiciach nové meracie jednotky na tri nákladné vozne. V roku 2020 bude vybavených týmito zariadeniami na sledovanie až päťtisíc nákladných vozňov, s ktorými ZSSK CARGO realizuje obchodné zámery. Projekt monitorovania a riadenia vozňov rozbehla ZSSK CARGO pred dvomi rokmi.

Najprv vyberala a testovala technológie, ktoré prichádzali do úvahy, na stovke vozňov od marca 2017 do augusta 2019. V marci minulého roka sme sa rozhodli, že najvhodnejšou bude technológia sledovania prostredníctvom GPS signálu, tzv. technológia GNSS. Kvalita signálu a pokrytia umožňuje bezproblémové monitorovanie v celej Európe, – vysvetlil projektový manažér Matúš Hrabčák.

Pri výbere päťtisíc vozňov, na ktoré ZSSK CARGO namontuje meracie jednotky a bude ich sledovať online, sa zohľadňovalo  hlavne ich využitie a frekvencia nakládky. Preto je medzi nimi najviac vysokostenných vozňov radu E (Eas, Eanos, Eamos) ďalej Shimmns, čo sú vozne na prepravu oceľových zvitkov, či krytých veľkokapacitných vozňov Habbillns a Habbins na prepravu paletizovaného tovaru. Ďalšie skupiny tvoria plošinové vozne L (Laas, Lgs), plošinové podvozkové vozne S (Sdgnss, Sgnss, Sps) a plošinové podvozkové vozne bežnej stavby radu R (Res, Rilns, Rils). Z celkového plánovaného počtu 5000 sledovaných vozňov patrí ZSSK CARGO 1570, ostatné sú nákladné vozne v dlhodobom prenájme. Snímač polohy je vlastne menšia čierna skrinka s rozmermi asi 16 x 8 x 6 centimetrov, v ktorej je zabudovaný vysielač a prijímač signálu a ďalšie súčasti ako batéria, SIM karta, integrovaná pamäť a viaceré senzory. Tie dokážu zaznamenať smer, rýchlosť, či silu nárazu vozňa. Skrinka sa inštaluje pomocou silných magnetov zospodu na konštrukciu vozňa na presne určené miesto.

Na sledovanie vozňa sa používa softvér WMS – Wagon Monitoring System - "Zobrazujú sa v ňom presné polohy vozňov na mape Európy, prechod cez definovanané kontrolné body, stav loženia - údaj zo súčasného ISP, rýchlosť, história polohy, nárazy, definované alarmy, kilometrické prebehy. Okrem toho softvér poskytuje tvorbu reportov a analýz podľa potrieb užívateľa systému. Systém je určený pre viaceré útvary našej spoločnosti, ale hlavne pre obchod, prevádzku a údržbu. V súčasnosti tiež pracujeme na dizajne užívateľského rozhrania pre našich zákazníkov" – vyratúva prednosti softvéru riaditeľ sekcie hospodárenia s nákladnými vozňami Miroslav Buc.

Výhody monitorovania vozňov sú viaceré: zníženie celkových nákladov na prevádzkovanie nákladných vozňov, efektívnejšie plánovanie ich údržby, optimalizácia obehu vozňa a tým jeho lepšie využitie a tiež identifikácia násilných poškodení. - Pri plnom nasadení systému monitorovania a riadenia vozňov bude možné dosiahnuť významné ekonomické a prevádzkové prínosy pre spoločnosť, - uzatvára M. Buc.

Viac o riešení, ktoré pripravila spoločnosť sféra, a.s., pre ZSSK CARGO si môžete prečítať v tu.

Celý článok: 328kB

Zdroj: ZSSK CARGO BUSINESS 1/2020


Vyberte si z našich produktov

 

Služby
Virtuálna realita
Spracovanie grafických dát
Predaj a inštalácia softvéru
Predaj a inštalácia hardvéru
Akreditované certifikačné služby
Vedenie podvojného účtovníctva, mzdovej a personálnej agendy
Riešenia
Obchodovanie s energiami
Elektroenergetický dispečing
Správa a údržba majetku
Správa životného cyklu zariadení
Správa technologických rozvodov
Vyhradené technické zariadenia
Správa technickej dokumentácie
Správa a údržba cestnej siete
Projektovanie energetických rozvodov
Mapové diela
Referencie
Technické informačné systémy
Obchodné informačné systémy pre energetiku
Poradenstvo a analýzy v energetike
Grafické aplikácie a GIS
Mestské informačné systémy
Kartografia
CAD
Odborné portály
Semináre sféra
Legislatívne povinnosti
ENERGOKLUB®
ENERGOFÓRUM®