všetky novinkyNovinkyOdborno-diskusný portál o dianí v energetike

Nový diskusný portál www.energoforum.sk poskytuje širokej odbornej verejnosti, ktorá sa zaujíma o dianie v energetike, možnosť prezentovať myšlienky, návrhy a vyjadrenia. V hlavnej sekcii Odborné témy a diskusie máte možnosť formou článkov a diskusií vyjadriť svoj názor na aktuálne témy, dianie a vízie v energetike nielen na Slovensku, ale aj za hranicami.

Portál ponúka priebežne aj aktuálne Tlačové správy zamerané na dianie v energetike, ku ktorým je možné pridávať názory a komentáre.

sféra, a.s., ako spoločnosť ponúkajúca konečné riešenia a služby pre podporu automatizácie procesov
v energetike a zároveň dlhoročný usporiadateľ odbornej konferencie ENERGOFÓRUM® sa rozhodla organizovaním uvedeného portálu zvýšiť angažovanosť v energetickom liberalizovanom prostredí.

Zdroj: TASR, marec 2010


Vyberte si z našich produktov

 

Služby
Virtuálna realita
Spracovanie grafických dát
Predaj a inštalácia softvéru
Predaj a inštalácia hardvéru
Akreditované certifikačné služby
Vedenie podvojného účtovníctva, mzdovej a personálnej agendy
Riešenia
Obchodovanie s energiami
Elektroenergetický dispečing
Správa a údržba majetku
Správa životného cyklu zariadení
Správa technologických rozvodov
Vyhradené technické zariadenia
Správa technickej dokumentácie
Správa a údržba cestnej siete
Projektovanie energetických rozvodov
Mapové diela
Referencie
Technické informačné systémy
Obchodné informačné systémy pre energetiku
Poradenstvo a analýzy v energetike
Grafické aplikácie a GIS
Mestské informačné systémy
Kartografia
CAD
Odborné portály
Semináre sféra
Legislatívne povinnosti
ENERGOKLUB®
ENERGOFÓRUM®