všetky novinkyNovinkyOcenenie najlepších študentov FIIT STU

Prof. Ivan Kotuliak, dekan FIIT STU ocenil na sklonku minulého roka najlepších študentov fakulty za uplynulý akademický rok. Táto udalosť bola podporená aj spoločnosťou SFÉRA, a.s. a ďalšie podrobnosti o jej priebehu sa dozviete z článku uverejnenom v časopise Spektrum 2021/2022.

Zdroj: Spektrum 2021/2022 FIIT.


Vyberte si z našich produktov

 

Služby
Virtuálna realita
Spracovanie grafických dát
Predaj a inštalácia softvéru
Predaj a inštalácia hardvéru
Akreditované certifikačné služby
Vedenie podvojného účtovníctva, mzdovej a personálnej agendy
Riešenia
Obchodovanie s energiami
Elektroenergetický dispečing
Správa a údržba majetku
Správa životného cyklu zariadení
Správa technologických rozvodov
Vyhradené technické zariadenia
Správa technickej dokumentácie
Správa a údržba cestnej siete
Projektovanie energetických rozvodov
Mapové diela
Referencie
Technické informačné systémy
Obchodné informačné systémy pre energetiku
Poradenstvo a analýzy v energetike
Grafické aplikácie a GIS
Mestské informačné systémy
Kartografia
CAD
Odborné portály
Semináre sféra
Legislatívne povinnosti
ENERGOKLUB®
ENERGOFÓRUM®