všetky novinkyNovinkyDenný trh s elektrinou zmení fungovanie, OKTE plánuje tiež nové produkty

Účastníci trhu sa dočkajú cezhraničného obchodovania na vnútrodennom trhu, OKTE plánuje pripojiť slovenskú obchodnú oblasť k jednotnému trhu v EÚ.


Organizátor krátkodobého trhu s elektrinou, a.s. (OKTE), dcéra Slovenskej elektrizačnej prenosovej sústavy, plánuje zmeny v produktovom portfóliu pre denný trh s elektrinou, ako aj nové produkty, ktoré chce OKTE v rámci svojej obchodnej platformy sprístupniť už od 1. apríla 2021.

Ďalším zámerom OKTE je však aj zavedenie 15-minútových obchodných intervalov a k možnostiam obchodovania na vnútrodennom trhu by mali pribudnúť aukcie.

O plánovaných zmenách informovali Ľubica Krajčovič, analytička rozvoja trhov z Odboru prevádzky a rozvoja trhov OKTE a Robert Maier, analytik spoločnosti sféra, a.s. na odbornom webinári OKTE vo štvrtok 4. marca.

OKTE na svojom webe zverejnil prezentáciu z webinára, ako aj výber z otázok a odpovedí, ktoré na webinári zazneli. V tomto článku sa dozviete to najdôležitejšie z ohlásených zmien.

Novinky otestujú ešte v marci

V rámci svojich rozvojových zámerov OKTE počíta s rozširovaním prepojeného denného trhu. Slovenská obchodná oblasť v súčasnosti patrí do prepojeného trhu 4MMC, ktorý okrem Slovenska zahŕňa Česko, Maďarsko a Rumunsko.
Ďalším krokom bude prepojenie 4MMC s tzv. Multi-regional coupling (MRC). OKTE očakáva, že k tomu dôjde v júni tohto roka.

V minulom roku OKTE zároveň začal úpravy vo svojom produktovom portfóliu. Od júna 2020 OKTE umožnil účastníkom trhu využívať tzv. blokové objednávky na nákup.

Ďalšie významné zmeny v produktovom portfóliu OKTE nastanú od 1. apríla 2021. Každý účastník trhu bude po novom môcť zadávať viac platných objednávok. OKTE súčasne ukončí podporu objednávok s celkovou akceptáciou prvého bloku.

V rámci spomínaných blokových objednávok OKTE od apríla zavedenie štyri nové produkty:
• jednoduché (profilové) blokové objednávky,
• flexibilné hodinové blokové objednávky,
• linkované blokované objednávky,
• exkluzívne skupiny jednotlivých blokových objednávok.

V súvislosti s plánovanými zmenami chce OKTE zorganizovať testovanie s účastníkmi trhu, a to 16. a 17. marca. Testovanie má potvrdiť funkčnosť zadávania nových produktov v rámci systému a zároveň umožniť účastníkom trhu, aby si vyskúšali nové funkcie systému ISOT.

Ak testovanie dopadne úspešne, OKTE sprístupní možnosť zadávať nové objednávky 31. marca na obchodný deň 1. apríla 2021.

Na vnútrodennom trhu pribudnú aukcie

Ďalšou novinkou od 1. apríla 2021 bude možnosť zadávať viac objednávok za jedného účastníka trhu. Pri zadávaní viacerých objednávok však musí finančné zabezpečenie pokryť každú objednávku samostatne.

Každá objednávka bude jednoznačne identifikovaná vlastným ID a verziou. Pri úprave objednávky bude preto potrebné určiť konkrétnu objednávku, pri ktorej má byť uskutočnená zmena, pričom systém bude pracovať iba s poslednou verziou objednávky.

V prípade flexibilných blokových objednávok ich bude možné zadávať viac, a to s rôznou cenou a množstvom. „Tento typ objednávok nie je navzájom prepojený a každá objednávka sa obchoduje samostatne,“ vysvetlil OKTE.

Zdroj: OKTE

V rámci ďalších rozvojových projektov OKTE pripravuje zmeny aj na vnútrodennom trhu s elektrinou. Najväčšou novinkou bude zavedenie cezhraničného obchodovania na vnútrodennom trhu pripojením slovenskej obchodnej oblasti k jednotnému cezhraničnému trhu v EÚ.

Do budúcnosti OKTE plánuje tiež ďalší rozvoj obchodovania s elektrinou, ktorý bude súvisieť s rozvojom celoeurópskych riešení pre denný a vnútrodenný trh. OKTE v tomto smere počíta so zavedením obchodovania v 15-minútových obchodných intervaloch, ako aj s rozšírením možností obchodovania na vnútrodennom trhu o aukcie.

Článok si môžete prečítať na stránkach energie-portal.sk

 

 


Vyberte si z našich produktov

 

Služby
Virtuálna realita
Spracovanie grafických dát
Predaj a inštalácia softvéru
Predaj a inštalácia hardvéru
Akreditované certifikačné služby
Vedenie podvojného účtovníctva, mzdovej a personálnej agendy
Riešenia
Obchodovanie s energiami
Elektroenergetický dispečing
Správa a údržba majetku
Správa životného cyklu zariadení
Správa technologických rozvodov
Vyhradené technické zariadenia
Správa technickej dokumentácie
Správa a údržba cestnej siete
Projektovanie energetických rozvodov
Mapové diela
Referencie
Technické informačné systémy
Obchodné informačné systémy pre energetiku
Poradenstvo a analýzy v energetike
Grafické aplikácie a GIS
Mestské informačné systémy
Kartografia
CAD
Odborné portály
Semináre sféra
Legislatívne povinnosti
ENERGOKLUB®
ENERGOFÓRUM®