všetky novinkyNovinkyPopis

XMatik®.NET/ISND - informačný systém naftového dispečingu

ČO ZÍSKATE:


CHARAKTERISTIKY:

AKTUÁLNA SPOTREBA

Produkt XMatik®.NET/ISND poskytuje komplexný prehľad o spotrebe vozidiel v rámci vozového parku. Používateľ má prostredníctvom systému prístup k údajom o čerpaní, distribúcií a spotrebe paliva na jednotlivých vozidlách nameraných snímačmi v nádržiach vozidiel. Na základe nameraných údajov systém okamžite porovnáva a validuje spotrebu vozidiel z jednotlivých jázd a vyhodnocuje náhly pokles hladiny paliva.

ALARMY V REÁLNOM ČASE

V prípade kritického množstva paliva v nádrži, dlhodobého státia vozidla so zapnutým motorom, náhleho úbytku paliva, neúspešnej validácii prijatých údajov a iných, používateľom definovaných nežiadúcich stavov súvisiacich s prevádzkou vozidiel, sú používatelia systému okamžite informovaní prostredníctvom alarmov, ktoré okrem zobrazenia priamo v systéme môžu byť posielané formou e-emailu alebo SMS.

TVORBA REPORTOV A KONTROLNÝCH NÁSTROJOV

Prijaté merania systém vyhodnocuje a následne poskytuje podrobné prehľady súvisiace so stavom a spotrebou paliva, aktivitou jednotlivých vozidiel vrátane stavu a režimu chodu motora alebo prehľady obsahujúce nevalidné alebo chýbajúce merania. Všetky analytické podklady a reporty, potrebné pre ďalšie spracovanie, sú používateľom sprístupnené v kancelárskom softvéri (MS Office)

POLOHA A MERANIA

Pomocou dynamickej grafickej vizualizácie objektov na mapovom podklade sú všetky dáta o stave, aktuálnej polohe, spotrebe a meraniach sprístupnené prehľadne a poskytujú tak maximálny komfort pri kontrole a sledovaní vozidiel v rámci vozového parku
PLÁN SPOTREBY

Systém umožňuje výpočet predpokladanej spotreby vozidiel na základe plánovaného rozsahu dopravy na nastávajúce obdobie.

TECHNICKÁ A OBCHODNÁ EVIDENCIA

Systém umožňuje evidenciu dopravnej cesty a infraštruktúry vrátane technickej evidencie vozidiel ako aj synchronizáciu s údržbovým alebo obchodným systémom (napr. SAP)

CENTRALIZÁCIA ÚDAJOV

Podpora zberu údajov z viacerých systémov zabezpečuje jednotné spracovanie a vyhodnotenie dát a s tým spojená tvorba podkladov a reportov.

KONFIGUROVATEĽNOSŤ

Podpora možnosti nastavenia zobrazovania údajov v rôznej granularite, jednotkách alebo grafických či tabuľkových nastaveniach rôznych prehľadov, vrátane vlastného definovania sledovania nežiadúcich prevádzkových stavov vozidiel.


Vyberte si z našich produktov

 

Služby
Virtuálna realita
Spracovanie grafických dát
Predaj a inštalácia softvéru
Predaj a inštalácia hardvéru
Akreditované certifikačné služby
Vedenie podvojného účtovníctva, mzdovej a personálnej agendy
Riešenia
Obchodovanie s energiami
Elektroenergetický dispečing
Správa a údržba majetku
Správa životného cyklu zariadení
Správa technologických rozvodov
Vyhradené technické zariadenia
Správa technickej dokumentácie
Správa a údržba cestnej siete
Projektovanie energetických rozvodov
Mapové diela
Referencie
Technické informačné systémy
Obchodné informačné systémy pre energetiku
Poradenstvo a analýzy v energetike
Grafické aplikácie a GIS
Mestské informačné systémy
Kartografia
CAD
Odborné portály
Semináre sféra
Legislatívne povinnosti
ENERGOKLUB®
ENERGOFÓRUM®