všetky novinkyNovinkyPopis

XMatik®.NET/ISED - informačný systém elektroenergetického dispečingu

ČO ZÍSKATE:

CHARAKTERISTIKY

POLOHA, MERANIA, SPOTREBA

Produkt XMatik®.NET/ISED poskytuje komplexný prehľad o evidovaných vlakových súpravách. Pomocou dynamickej grafickej vizualizácie objektov na mapovom podklade je sprístupnený prehľad o stave, aktuálnej polohe, spotrebe a meraniach na vlakoch a odberných a odovzdávacích miestach v rámci celej sústavy vrátane historických údajov.

PREDIKCIE SPOTREBY

Systém na základe grafikonu vlakovej dopravy predikuje plánovanú spotrebu elektriny počas obdobia údajov grafikonu.

OPTIMALIZÁCIA NÁKLADOV

Na základe podkladov slúžiacich pre sledovanie energetickej efektívnosti prevádzky energetických zariadení je možné znížiť prevádzkové náklady spojené s údržbou meracích zariadení a hnacích koľajových vozidiel. Plánovanie spotreby na základe grafikonu slúži ako podklad pre znižovanie nákladov spojených s činnosťami účastníka trhu s elektrinou.

VALIDÁCIE A NÁHRADNÉ HODNOTY

Absencia meraní z dôvodu poruchy komunikačných alebo meracích systémov je riešená automatický generovaním náhradných hodnôt pre zabezpečenie včasného vyhodnotenia, validácie, postprocesingu a odosielania meraných údajov do systémov tretích strán.

ALARMY V REÁLNOM ČASE

V prípade nežiadúcich stavov súvisiacich s prevádzkou trakčného systému a vlakov sú používatelia systému okamžite informovaní prostredníctvom alarmov.

TECHNICKÁ A OBCHODNÁ EVIDENCIA

Systém umožňuje evidenciu dopravnej cesty a infraštruktúry vrátane technickej evidencie hnacích koľajových vozidiel ako aj zmluvných vzťahov s dodávateľmi a odberateľmi.

TVORBA REPORTOV A FAKTÚR

Podľa potreby je možné generovať podklady a reporty potrebné pre ďalšie spracovanie v kancelárskom softvéri (MS Office). Podklady generované na základe meraní a zmluvných vzťahov sú automatizovane spracovávané do faktúr a odosielané do účtovných systémov a príjemcom.

CENTRALIZÁCIA úDAJOV

Podpora zberu údajov z viacerých systémov zabezpečuje jednotné spracovanie a vyhodnotenie dát a s tým spojené tvorby podkladov a reportov.

KONFIGUROVATEĽNOSŤ

Podpora možnosti nastavenia zobrazovania údajov v rôznej granularite, jednotkách alebo grafických či tabuľkových nastaveniach rôznych prehľadov, konfigurácia oblastí napájania trakčnej sústavy alebo podpora používateľom definovaných vzorcov .


Vyberte si z našich produktov

 

Služby
Virtuálna realita
Spracovanie grafických dát
Predaj a inštalácia softvéru
Predaj a inštalácia hardvéru
Akreditované certifikačné služby
Vedenie podvojného účtovníctva, mzdovej a personálnej agendy
Riešenia
Obchodovanie s energiami
Elektroenergetický dispečing
Správa a údržba majetku
Správa životného cyklu zariadení
Správa technologických rozvodov
Vyhradené technické zariadenia
Správa technickej dokumentácie
Správa a údržba cestnej siete
Projektovanie energetických rozvodov
Mapové diela
Referencie
Technické informačné systémy
Obchodné informačné systémy pre energetiku
Poradenstvo a analýzy v energetike
Grafické aplikácie a GIS
Mestské informačné systémy
Kartografia
CAD
Odborné portály
Semináre sféra
Legislatívne povinnosti
ENERGOKLUB®
ENERGOFÓRUM®