všetky novinkyNovinkyPopis

Ako vznikne riešenie pre vás?

Na začiatku projektu dôkladne odkonzultujeme váš zámer a zistíme, čo je reálnym cieľom. Pomôžeme vám riešenie pripraviť tak, aby ste výhody virtuálnej reality využili čo najlepšie.

Čo k tomu potrebujete?

Nemáte žiadne podklady? Nevadí. Dokážeme spracovať a zdigitalizovať akékoľvek objekty a podklady. Osobne ich zameriame, odfotíme a následne zdigitalizujeme tak, aby boli použiteľné vo virtuálnej realite. Ak máte k dispozícii CAD výkresy, objekty spracujeme podľa nich.

Čo od nás dostanete?

Výsledkom je komplexné riešenie vo virtuálnej realite. Okrem softvéru vám dodáme aj VR okuliare, ktoré použijete pri školeniach alebo inštruktážach pre svojich zamestnancov. Pre dosiahnutie vyššej vizuálnej úrovne, modely dopĺňame o jedinečné textúry, efekty a postprodukciu, vďaka ktorým VR scéna hodnoverne zobrazuje realitu.

V čom je naše riešenie jedinečné?

Možnosť prepojenia so systémom pre správu a údržbu majetku XMatik®|EAM (Enterprise Asset Management) a s najrozšírenejším štandardizovaným procesom výmeny dát v priemysle OPC (Open Platform Communication).

A množstvo ďalších funkcií vďaka skúsenostiam z reálne fungujúcich projektov.

Kontaktujte nás


Vyberte si z našich produktov

 

Služby
Virtuálna realita
Spracovanie grafických dát
Predaj a inštalácia softvéru
Predaj a inštalácia hardvéru
Akreditované certifikačné služby
Vedenie podvojného účtovníctva, mzdovej a personálnej agendy
Riešenia
Obchodovanie s energiami
Elektroenergetický dispečing
Správa a údržba majetku
Správa životného cyklu zariadení
Správa technologických rozvodov
Vyhradené technické zariadenia
Správa technickej dokumentácie
Správa a údržba cestnej siete
Projektovanie energetických rozvodov
Mapové diela
Referencie
Technické informačné systémy
Obchodné informačné systémy pre energetiku
Poradenstvo a analýzy v energetike
Grafické aplikácie a GIS
Mestské informačné systémy
Kartografia
CAD
Odborné portály
Semináre sféra
Legislatívne povinnosti
ENERGOKLUB®
ENERGOFÓRUM®