všetky novinkyNovinkyPopis

Madam je súborom technologických postupov, ktoré umožňujú profesionálne spracovanie mapových diel na kartografické výstupy a na mapové podklady geografických informačných systémov.

Madam poskytuje

Madam poskytuje


Naše technologické postupy sú odskúšané v konkurenčných podmienkach rakúskeho a nemeckého trhu v organizáciách, ktoré sa zaoberajú produkciou nástenných máp, mestských plánov, autoatlasov, školských mapových publikácií, multimediálnych kartografických aplikácií, alebo sú užívateľmi geografických informačných systémov, využívaných okrem iného napr. na marketingový prieskum predaja určitých komodít.

Tlač výsledného produktu nie je obmedzená štyrmi základnými farbami (CMYK), ale iba požiadavkami a predstavami objednávateľa.


Vyberte si z našich produktov

 

Služby
Virtuálna realita
Spracovanie grafických dát
Predaj a inštalácia softvéru
Predaj a inštalácia hardvéru
Akreditované certifikačné služby
Vedenie podvojného účtovníctva, mzdovej a personálnej agendy
Riešenia
Obchodovanie s energiami
Elektroenergetický dispečing
Správa a údržba majetku
Správa životného cyklu zariadení
Správa technologických rozvodov
Vyhradené technické zariadenia
Správa technickej dokumentácie
Správa a údržba cestnej siete
Projektovanie energetických rozvodov
Mapové diela
Referencie
Technické informačné systémy
Obchodné informačné systémy pre energetiku
Poradenstvo a analýzy v energetike
Grafické aplikácie a GIS
Mestské informačné systémy
Kartografia
CAD
Odborné portály
Semináre sféra
Legislatívne povinnosti
ENERGOKLUB®
ENERGOFÓRUM®