všetky novinkyNovinkyMicroStation PowerDraft

MicroStation PowerDraft a samotný MicroStation sú založené na rovnakej báze. Funkcie PowerDraft sú podmnožinou funkcií MicroStation. Je určený najmä na prácu v 2D (formát DGN, DWG). Pokiaľ vo svojej práci nepotrebujete pokročilé nástroje vizualizácie a animácie, môžete ho použiť aj v práci s 3D výkresmi. Intuitívne užívateľské rozhranie na tvorbu, editáciu a manipuláciu s kresbou a modelom je rovnaké ako v MicroStation.

Dôležitá informácia: Vývoj MicroStation PowerDraft bol ukončený vo verzii CONNECT Edition (k 30. 9. 2021). Produkt bol zároveň stiahnutý z predaja.


Vyberte si z našich produktov

 

Služby
Virtuálna realita
Spracovanie grafických dát
Predaj a inštalácia softvéru
Predaj a inštalácia hardvéru
Akreditované certifikačné služby
Vedenie podvojného účtovníctva, mzdovej a personálnej agendy
Riešenia
Obchodovanie s energiami
Elektroenergetický dispečing
Správa a údržba majetku
Správa životného cyklu zariadení
Správa technologických rozvodov
Vyhradené technické zariadenia
Správa technickej dokumentácie
Správa a údržba cestnej siete
Projektovanie energetických rozvodov
Mapové diela
Referencie
Technické informačné systémy
Obchodné informačné systémy pre energetiku
Poradenstvo a analýzy v energetike
Grafické aplikácie a GIS
Mestské informačné systémy
Kartografia
CAD
Odborné portály
Semináre sféra
Legislatívne povinnosti
ENERGOKLUB®
ENERGOFÓRUM®