všetky novinkyNovinkyGoogle

Ak chcete zaviesť, alebo podporiť produktivitu, mobilitu, vysokú dostupnosť a bezpečnosť firemných informácií bez nutnosti investovania a udržiavania náročnej a drahej IT infraštruktúry (HW, SW, IT personál a servisné služby), Google apps Vám ponúkne finančne veľmi efektívne riešenie od 40€ ročne za 1 užívateľa.

Základný balík Google apps za 40€ obsahuje Mail (25Gb), kalendár, textový a tabuľkový procesor, nástroj na tvorbu prezentácií (kompatibilné s MS Office), disk na dokumenty (1Gb), textovú, hlasovú a video komunikáciu,  vnútorné a vonkajšie elektronické publikovanie informácií atď.

Rozšírená možnosť nadradenej správy a archivovania firemnej komunikácie v záujme napr. vynútenej bezpečnosti, prevencie pred náhodným zmazaním správ, alebo auditu obsiahnutá v balíku Google Vault stojí 4€ za užívateľa mesačne

Rozšírenie diskového priestoru napr. pre potreby virtuálneho file servera stojí napr. 2,5 USD mesačne za 25Gb, alebo 799,99 USD mesačne za 16Tb.

Veľa ďalších publikácií je dostupných na Apps Marketplace.

Naša ponuka:

Pomôžeme Vám zriadiť, alebo pretransformovať súčasné riešenie do Google Apps, adaptujeme Google Apps na Vaše súčasné firemné procesy, resp. odporučíme Vám niektorú z best practices pre nový spôsob práce. Náš tím kvalifikovaných špecialistov Vám poskytne školenia, prevádzkovú podporu, služby administrátora a  bude Vašim kontaktným bodom a komplexným partnerom.

Navyše, na zákazku Vám môžeme vyvinúť Google aplikáciu, podľa Vašich potrieb.

Konzultáciu a cenovú ponuku pre produkty a služby Google apps si vyžiadajte od úseku obchodu: info@sfera.sk, tel. +421 (2) 502 13 142


Vyberte si z našich produktov

 

Služby
Virtuálna realita
Spracovanie grafických dát
Predaj a inštalácia softvéru
Predaj a inštalácia hardvéru
Akreditované certifikačné služby
Vedenie podvojného účtovníctva, mzdovej a personálnej agendy
Riešenia
Obchodovanie s energiami
Elektroenergetický dispečing
Správa a údržba majetku
Správa životného cyklu zariadení
Správa technologických rozvodov
Vyhradené technické zariadenia
Správa technickej dokumentácie
Správa a údržba cestnej siete
Projektovanie energetických rozvodov
Mapové diela
Referencie
Technické informačné systémy
Obchodné informačné systémy pre energetiku
Poradenstvo a analýzy v energetike
Grafické aplikácie a GIS
Mestské informačné systémy
Kartografia
CAD
Odborné portály
Semináre sféra
Legislatívne povinnosti
ENERGOKLUB®
ENERGOFÓRUM®