všetky novinkyNovinkyNahlasovanie údajov v energetike

•    Nahlasovanie údajov podľa nariadenia REMIT
•    Nahlasovanie údajov podľa Zákona o energetike a Pravidiel trhu

Nahlasovanie údajov podľa nariadenia REMIT


REMIT (Regulation on Wholesale Energy Market Integrity and Transparency) je skratka pre Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady č. 1227/2011 o integrite a transparentnosti veľkoobchodného trhu s energiou. REMIT ukladá účastníkom trhu povinnosť poskytovať Agentúre pre spoluprácu energetických regulátorov (ďalej len ACER) informácie o transakciách na veľkoobchodných trhoch s energiou vrátane pokynov na obchodovanie. REMIT zakazuje zneužívanie dôverných informácií v obchodnom styku a manipuláciu s veľkoobchodným trhom. Za účelom odhalenia takýchto praktík zriadil ACER celoeurópsky monitorovací systém trhu, ktorý je doplnený vyšetrovacími právomocami členských štátov.

Vykonávacie nariadenie Európskej komisie č. 1348/2014 dopĺňa samotný REMIT a určuje, ktoré informácie o transakciách na veľkoobchodných energetických trhoch s elektrinou a plynom majú byť nahlasované do ACER.

Účastníkom organizovaného krátkodobého cezhraničného trhu s elektrinou a plynom v zmysle REMIT je každá osoba, ktorá vykonáva transakcie na jednom alebo viacerých veľkoobchodných trhoch vrátane zadávania pokynov na obchodovanie:

Termíny na oznamovanie transakcií:

Ponuka služieb:

Nahlasovanie údajov podľa Zákona o energetike a Pravidiel trhu

Zákon č. 251/2012 Z. z. o energetike a Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 24/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s elektrinou a pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s plynom, ukladajú, okrem iného, povinnosť nahlasovať vybrané údaje organizátorovi krátkodobého trhu s elektrinou, prevádzkovateľovi prenosovej sústavy (PPS) a prevádzkovateľom regionálnych distribučných sústav (RDS).

Účastníci trhu, ktorých sa týkajú povinnosti nahlasovania:

Údaje sú nahlasované:

Ponuka služieb:


Vyberte si z našich produktov

 

Služby
Analýza a poradenstvo v oblasti riadenia rizík železničných koľajových vozidiel
Virtuálna realita
Spracovanie grafických dát
Predaj a inštalácia softvéru
Predaj a inštalácia hardvéru
Akreditované certifikačné služby
Vedenie podvojného účtovníctva, mzdovej a personálnej agendy
Riešenia
Obchodovanie s energiami
Elektroenergetický dispečing
Správa a údržba majetku
Správa životného cyklu zariadení
Správa technologických rozvodov
Vyhradené technické zariadenia
Správa technickej dokumentácie
Správa a údržba cestnej siete
Projektovanie energetických rozvodov
Mapové diela
Referencie
Technické informačné systémy
Obchodné informačné systémy pre energetiku
Poradenstvo a analýzy v energetike
Grafické aplikácie a GIS
Mestské informačné systémy
Kartografia
CAD
Odborné portály
Semináre sféra
Legislatívne povinnosti
ENERGOKLUB®
ENERGOFÓRUM®
 

Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním cookies, pomocou ktorých vylepšujeme naše služby. Viac informácií OK