všetky novinkyNovinkyPopis

XMtrade® je multiutilitný systém na obchodovanie a hospodárenie s energiami - elektrinou, plynom, teplom, vodou a s možnosťou rozšírenia o emisie a odpady.

Systém XMtrade®

Vlastnosti XMtrade®

Komplexnosť
Komplexné pokrytie obchodovania a hospodárenia so všetkými typmi energií.

Kompatibilita
Plná kompatibilita s legislatívou SR, ČR a EÚ. Priebežná aktualizácia podľa meniacej sa legislatívy. Podpora štandardov ETSO na výmenu elektronických dát.

Konfigurovateľnosť
Modelovanie procesov, parametrov obchodovania a hospodárenia podľa potrieb klienta. Škálovateľnosť portfólia komodít. Konfigurovateľné šablóny, distribučné sadzby, správa užívateľov.

Modularita
Výber modulov systému podľa charakteru nasadenia.

Univerzálnosť
Umožňuje aj priebežne rozširovať štruktúry údajov a dopĺňať aplikačné funkcie podľa požiadaviek klienta.

Systémové charakteristiky XMtrade®

Nezávislosť aplikačných vrstiev
Na úrovni základných prostriedkov (databázový subsystém, kancelárske programy) využíva systém všeobecne rozšírené nástroje svetových softvérových producentov (Oracle, Microsoft).

Integrovaná databáza
Všetky informácie sú uchované v centrálnej databáze. Použitie štandardného RDBMS (Oracle) zabezpečuje bezpečnosť údajov, ich ochranu, archiváciu a možnosť integrácie systému s inými aplikáciami.

Bezpečnosť
Podpora bezpečnostných štandardov, elektronického podpisu a šifrovania, riadený a kontrolovaný prístup k funkciám i údajom.

Otvorenosť
Integrovateľnosť s okolitými systémami (export údajov do iných systémov, ako aj možnosť importovania a udržiavania rôznych typov údajov z externých zdrojov), podpora automatizovanej výmeny dát.

Odporúčané podmienky prevádzky

Server:

Klient:

Vývoj multiutilitného systému XMtrade® na obchodovanie a hospodárenie s energiami bol podporovaný Agentúrou na podporu výskumu a vývoja na základe zmluvy č. VMSP-P-0043-07.

Kontakt

obchod@sfera.sk

+421 2 502 131 42

 


Vyberte si z našich produktov

 

Služby
Virtuálna realita
Spracovanie grafických dát
Predaj a inštalácia softvéru
Predaj a inštalácia hardvéru
Akreditované certifikačné služby
Vedenie podvojného účtovníctva, mzdovej a personálnej agendy
Riešenia
Obchodovanie s energiami
Elektroenergetický dispečing
Správa a údržba majetku
Správa životného cyklu zariadení
Správa technologických rozvodov
Vyhradené technické zariadenia
Správa technickej dokumentácie
Správa a údržba cestnej siete
Projektovanie energetických rozvodov
Mapové diela
Referencie
Technické informačné systémy
Obchodné informačné systémy pre energetiku
Poradenstvo a analýzy v energetike
Grafické aplikácie a GIS
Mestské informačné systémy
Kartografia
CAD
Odborné portály
Semináre sféra
Legislatívne povinnosti
ENERGOKLUB®
ENERGOFÓRUM®