všetky novinkyNovinkyPopis

XMpad.NET je aplikácia pre mobilné zariadenia, ktorá automatizuje zber a vyhodnotenie údajov na procesy v oblasti technickej správy a údržby zariadení a technologických celkov, inventarizácie majetku, odpisoch stavu meračov spotreby energií. Získané dáta sú reálne, dôveryhodné, majú pre zákazníka vyššiu hodnotu, čo v praxi vedie k znižovaniu nákladov na procesy údržby, inventarizácie alebo odpočtov.

XMpad.NET

Nemáte ako overiť, či kontroly zariadení v rámci údržby boli naozaj vykonané?
Pomocou aplikácie XMpad.NET v kombinácii s RFID technológiou sú automaticky zaznamenané reálne termíny a časy kontrol v rámci údržby zariadení.
Znížite náklady na samotnú údržbu a zaplatíte len za skutočne uskutočnené výkony.

Máte neúplné a nekorektné zápisy, ktoré vznikli prepisovaním dát získaných pri údržbe, inventarizácii alebo odpočtoch stavu meračov?
Prenos dát z aplikácie XMpad.NET (z mobilného zariadenia) do cieľovej databázy sa vykonáva bez potreby ďalšej manuálnej manipulácie so zaznamenanými údajmi.
Získate reálne dáta, ušetríte čas a znížite chybovosť zaznamenávaných dát.

Technické požiadavky na parametre mobilných zariadení:

Kontakt

Ing. Peter Chochol, PhD.
riaditeľ úseku obchodu
Peter.Chochol@sfera.sk
tel.: +421 905 478 196


Vyberte si z našich produktov

 

Služby
Virtuálna realita
Spracovanie grafických dát
Predaj a inštalácia softvéru
Predaj a inštalácia hardvéru
Akreditované certifikačné služby
Vedenie podvojného účtovníctva, mzdovej a personálnej agendy
Riešenia
Obchodovanie s energiami
Elektroenergetický dispečing
Správa a údržba majetku
Správa životného cyklu zariadení
Správa technologických rozvodov
Vyhradené technické zariadenia
Správa technickej dokumentácie
Správa a údržba cestnej siete
Projektovanie energetických rozvodov
Mapové diela
Referencie
Technické informačné systémy
Obchodné informačné systémy pre energetiku
Poradenstvo a analýzy v energetike
Grafické aplikácie a GIS
Mestské informačné systémy
Kartografia
CAD
Odborné portály
Semináre sféra
Legislatívne povinnosti
ENERGOKLUB®
ENERGOFÓRUM®