všetky novinkyNovinkyXMatik® SC

Komplexné riešenie na podporu prevádzky a údržby cestnej siete je určené subjektom, do pôsobnosti ktorých patrí správa diaľnic, ciest a účelových komunikácií. Je nástrojom na dosiahnutie efektívnosti, umožňuje minimalizovať náklady na prevádzku a údržbu cestnej siete, a tým napomáha vytvárať zdroje na jej ďalší rozvoj. Zlepšuje informovanosť nielen z hľadiska kvantity, ale hlavne kvality informácií, ako aj pripravenosť na krízové situácie.

XMatik® SC pomáha napĺňať ciele nielen v oblasti efektívnej správy a údržby cestnej siete, ale aj v ďalších súvisiacich oblastiach, ako napríklad:

 Riešenie poskytuje

Pasportizácia ciest a cestných objektov a riadenie prehliadok ciest a cestných objektov zahŕňa:

Tvorba podkladov a plánov na vykonávanie všetkých typov údržby podporuje:

Riadenie činností vykonávaných externými spoločnosťami umožňuje:

Analýzy a vyhodnotenia prevádzky a údržby ciest a cestných objektov zahŕňajú:


Vyberte si z našich produktov

 

Služby
Virtuálna realita
Spracovanie grafických dát
Predaj a inštalácia softvéru
Predaj a inštalácia hardvéru
Akreditované certifikačné služby
Vedenie podvojného účtovníctva, mzdovej a personálnej agendy
Riešenia
Obchodovanie s energiami
Elektroenergetický dispečing
Správa a údržba majetku
Správa životného cyklu zariadení
Správa technologických rozvodov
Vyhradené technické zariadenia
Správa technickej dokumentácie
Správa a údržba cestnej siete
Projektovanie energetických rozvodov
Mapové diela
Referencie
Technické informačné systémy
Obchodné informačné systémy pre energetiku
Poradenstvo a analýzy v energetike
Grafické aplikácie a GIS
Mestské informačné systémy
Kartografia
CAD
Odborné portály
Semináre sféra
Legislatívne povinnosti
ENERGOKLUB®
ENERGOFÓRUM®