všetky novinkyNovinkyModuly

Systém XMatik®/ISOM odporúčame na základe skúseností nasadiť v nasledujúcej zostave modulov.

Základný modul

Základný modul obsahuje aj technickú evidenciu, ktorá zodpovedá za organizáciu objektov sústavy, ich vzájomné prepojenie a evidenciu ich parametrov. V rámci technickej evidencie prebieha:

Merania

Zabezpečuje zber meraných údajov, import do systému, zobrazovanie a ďalšie spracovanie do stavu, potrebného pre nadväzujúce procesy.

Bilančná skupina

Zabezpečuje správu odberných a odovzdávacích miest, správu odberateľov a zmluvných vzťahov. V jednom systéme je možné spravovať viac rôznych lokalít a sústav.

Elektronická komunikácia

Zabezpečuje odosielanie a príjem XML správ podľa štandardov komunikácie:

Fakturácia

Generuje zálohové a vyúčtovacie faktúry na základe zmluvných podmienok, kalkulačných listov, cenníkov taríf, nameraných dát a kontraktov. Podporuje hromadnú fakturáciu a odosielanie elektronických faktúr na e-mail odberateľa.

Financie

Modul poskytuje prostriedky na komunikáciu s bankou, poštou a účtovným systémom. Na základe automatizovaného párovania platieb umožňuje sledovať finančnú disciplínu zákazníkov.

Upomienky

Uplatnenie zmluvne dohodnutých sankcií voči odberateľom. Podporuje variabilné nastavenia mechanizmu upomínania všetkých typov meškajúcich platieb. Podporuje hromadné generovanie upomienok a ich odosielanie odberateľovi na email, prípadne cez SMS .

Naši klienti využívajú aj tieto funkcie systému XMatik®/ISOM:


Vyberte si z našich produktov

 

Služby
Virtuálna realita
Spracovanie grafických dát
Predaj a inštalácia softvéru
Predaj a inštalácia hardvéru
Akreditované certifikačné služby
Vedenie podvojného účtovníctva, mzdovej a personálnej agendy
Riešenia
Obchodovanie s energiami
Elektroenergetický dispečing
Správa a údržba majetku
Správa životného cyklu zariadení
Správa technologických rozvodov
Vyhradené technické zariadenia
Správa technickej dokumentácie
Správa a údržba cestnej siete
Projektovanie energetických rozvodov
Mapové diela
Referencie
Technické informačné systémy
Obchodné informačné systémy pre energetiku
Poradenstvo a analýzy v energetike
Grafické aplikácie a GIS
Mestské informačné systémy
Kartografia
CAD
Odborné portály
Semináre sféra
Legislatívne povinnosti
ENERGOKLUB®
ENERGOFÓRUM®