všetky novinkyNovinkyPopis

MicroKataster je nástroj na zber, interaktívnu údržbu a spracovanie geodetických údajov v grafickom prostredí MicroStation. Architektúra a funkčnosť tohoto systému je budovaná v súlade s Inštrukciou na prevádzkovanie automatizovaného informačného systému geodézie, kartografie a katastra vydaného ÚGKK SR v Bratislave 1996 a so súvisiacimi predpismi a metodickými pokynmi.

Funkcie MicroKataster

Vlastnosti MicroKataster

Podmienky prevádzky

Nasadenie

nasadenie


Vyberte si z našich produktov

 

Služby
Virtuálna realita
Spracovanie grafických dát
Predaj a inštalácia softvéru
Predaj a inštalácia hardvéru
Akreditované certifikačné služby
Vedenie podvojného účtovníctva, mzdovej a personálnej agendy
Riešenia
Obchodovanie s energiami
Elektroenergetický dispečing
Správa a údržba majetku
Správa životného cyklu zariadení
Správa technologických rozvodov
Vyhradené technické zariadenia
Správa technickej dokumentácie
Správa a údržba cestnej siete
Projektovanie energetických rozvodov
Mapové diela
Referencie
Technické informačné systémy
Obchodné informačné systémy pre energetiku
Poradenstvo a analýzy v energetike
Grafické aplikácie a GIS
Mestské informačné systémy
Kartografia
CAD
Odborné portály
Semináre sféra
Legislatívne povinnosti
ENERGOKLUB®
ENERGOFÓRUM®