všetky novinkyNovinkyPopis

MicroGrap/RS je nástroj na automatizované projektovanie a zber údajov energetických distribučných sietí v štandardnom databázovom prostredí Oracle, MS Access a grafickom prostredí MicroStation, vytvorený v spolupráci elektrárenských spoločností Západoslovenská energetika, a.s., Jihomoravská energetika, a.s., a Západočeská energetika, a.s., pomocou ktorého je možné rýchlym a pohodlným spôsobom vytvoriť počítačový model elektrických vedení. Nad modelom sú podporované nasledovné nadväzné činnosti:

Vlastnosti MicroGrap/RS

MicroGrap/RS je charakterizovaný nasledovnými základnými vlastnosťami:

  1. zobrazovanie a modifikácia všetkých výberových tabuliek objektu so zabudovanými vnútornými závislosťami,
  2. ľubovoľný krok späť a krok dopredu,
  3. možnosť nastaviť ľubovoľnú kombináciu projekčných režimov u položiek výberových tabuliek.

Pri projektovaní NNV a VNV sa vykonávajú mechanické výpočty v súlade s normou ČSN 33 3301:

Štruktúra MicroGrap/RS

MicroGrap/RS sa člení na:

Nad jadrom systému je možné rýchlo a flexibilne vybudovať rôzne iné grafické aplikácie, napr. projektovanie rozvodných a inžinierskych sietí typu plynovody, ropovody, telekomunikácie, atď.

Architektúra systému je založená na technológiách firiem Microsoft a Bentley:

Integrácia s MS Office. Textová dokumentácia sa generuje vo formáte MS Word a všetky zostavy vo formáte MS Excel.

Referencie

Profesní garanti: Jihomoravská energetika, a.s. a Západočeská energetika, a.s.
Garant implementovania normy ČSN 33 33 01: EGÚ Brno, a.s.

Podmienky prevádzky

Na platforme operačného systému Windows NT, Windows 2000, resp. Windows XP:

Nasadenie
MicroGrap_nasadenie

 


Vyberte si z našich produktov

 

Služby
Virtuálna realita
Spracovanie grafických dát
Predaj a inštalácia softvéru
Predaj a inštalácia hardvéru
Akreditované certifikačné služby
Vedenie podvojného účtovníctva, mzdovej a personálnej agendy
Riešenia
Obchodovanie s energiami
Elektroenergetický dispečing
Správa a údržba majetku
Správa životného cyklu zariadení
Správa technologických rozvodov
Vyhradené technické zariadenia
Správa technickej dokumentácie
Správa a údržba cestnej siete
Projektovanie energetických rozvodov
Mapové diela
Referencie
Technické informačné systémy
Obchodné informačné systémy pre energetiku
Poradenstvo a analýzy v energetike
Grafické aplikácie a GIS
Mestské informačné systémy
Kartografia
CAD
Odborné portály
Semináre sféra
Legislatívne povinnosti
ENERGOKLUB®
ENERGOFÓRUM®