všetky novinkyNovinkyPopis

Riešenie na správu a údržbu budov a ich vybavenia je založené na produkte ArchiFM, špičkovom softvérovom nástroji v oblasti správy budov. Zabezpečuje riadenie a evidenciu správy budov a ich vybavenia s maximálnou rýchlosťou a efektivitou. Svojou flexibilitou je vhodné stredným a veľkým spoločnosti. Pri neustále narastajúcich požiadavkách na správu budov, čoraz väčšom množstve vybavenia a s nimi súvisiacich dokumentov, riešenie umožňuje nepretržitú kontrolu a dokonalý prehľad. Jednoduché a intuitívne ovládanie, efektívnosť a rýchlosť nasadenia sú jeho hlavné priority. Správna kombinácia štandardov a možných nastavení uspokojí špecifické nároky každého užívateľa. Naše riešenie umožňuje zákazníkom prijímať rýchle a správne rozhodnutia na základe úplných a presných informácií.

Prečo práve ArchiFM?

Jednoduchosť a intuitívnosť
Najsilnejšou stránkou ArchiFM je jeho jednoduché a intuitívne ovládanie, ktoré pripomína produkty spoločnosti Microsoft.

Prehľadnosť a spoľahlivosť
ArchiFM používa tzv. model virtuálnej budovy (Virtual Building concept), čo predstavuje spojenie grafických (2D/3D) a databázových informácií. Grafické zobrazenie je prepojené s databázovou časťou pomocou on-line prepojenia (technológia Real synch). Táto vlastnosť zabezpečuje, že zmena v grafike sa okamžite prenesie do spoločnej databázy a naopak a informačný systém neobsahuje žiadne duplicitné údaje.
Ako prvý počítačom podporovaný systém na správu a údržbu budov získal ArchiFM certifikát od spoločnosti Microsoft - Designed for Windows XP.

Internet
Internet a Intranet je v súčasnosti samozrejmosťou v každej spoločnosti. ArchiFM poskytuje možnosť aplikácie WebServer na jednoduchý prístup k údajom cez internetový prehliadač (napr. Internet Explorer). ArchiFM WebServer taktiež poskytuje jedinečnú možnosť minimalizovať náklady na obstaranie a nasadenie systému.

Špecifické výstupy
Systém ArchiFM obsahuje profesionálny produkt na generovanie štandardných výstupov od spoločnosti Seagate - Crystal Reports, ktorý je vhodný aj pre najnáročnejších používateľov. Samozrejmosťou systému je jednoduché vytváranie výstupov presne špecifikovaných podľa požiadaviek používateľov (prehľady o nájomníkoch, majetku, priestoroch a nákladoch, ...).

ArchiFM a iné podnikové systémy
ArchiFM bol naprogramovaný pomocou otvorených štandardov, čo umožňuje jednoduché prepojenie s existujúcim programovým vybavením. (napr. SAP, MS Access, MS Excel, ...).

Možnosti rozšírenia
Naše riešenie na správu budov na báze ArchiFM je maximálne flexibilné.

Riadenie údržby
Úplné riešenie v oblasti riadenia údržby zabezpečí nadstavba ArchiFM Maintenance. Umožní automatizovať procesy vo všetkých fázach spracovania pravidelných alebo operatívnych údržbových činností. ArchiFM Maintenance automaticky generuje objednávky, hlásenia, faktúry a termínové alebo skladové výstrahy.

Prístup k údajom z rôznych oblastí alebo vzdialených pobočiek
Pohodlný vzdialený prístup k údajom zabezpečí ArchiFM WebServer. Stačí zadať správne užívateľské heslo a potom podľa skutočných potrieb a kompetencií je možné prezerať potrebné údaje, tlačiť výstupy a dokonca meniť všetky dáta v databáze. Toto všetko len pomocou štandardnej aplikácie Internet Explorer a prepojením cez Internet alebo Intranet.

Inventarizácia
Naše riešenie ponúka možnosť spravovať inventár pomocou čiarových kódov. Vďaka tejto technológii sa inventarizácia stáva zábavou. S prenosným zariadením je možné načítať inventár v miestnosti a následne sa dáta prevedú alebo porovnajú s údajmi ArchiFM. Operatívna inventarizácia a okamžitý aktuálny stav inventára je pri našom riešení prirodzenosťou.

Rýchle a presné odpovede na nasledujúce otázky

Aké sú náklady energií na jedného zamestnanca?
Sú všetky priestory efektívne využité?
Sú nejaké rezervy v hospodárení s majetkom spoločnosti?
Je ochrana údajov dostatočne zabezpečená?
Sú vždy a všade dostupné aktuálne údaje o majetku spoločnosti?

poskytne ArchiFM a umožní tiež vyriešiť rôzne problémy v správe majetku!!


Vyberte si z našich produktov

 

Služby
Virtuálna realita
Spracovanie grafických dát
Predaj a inštalácia softvéru
Predaj a inštalácia hardvéru
Akreditované certifikačné služby
Vedenie podvojného účtovníctva, mzdovej a personálnej agendy
Riešenia
Obchodovanie s energiami
Elektroenergetický dispečing
Správa a údržba majetku
Správa životného cyklu zariadení
Správa technologických rozvodov
Vyhradené technické zariadenia
Správa technickej dokumentácie
Správa a údržba cestnej siete
Projektovanie energetických rozvodov
Mapové diela
Referencie
Technické informačné systémy
Obchodné informačné systémy pre energetiku
Poradenstvo a analýzy v energetike
Grafické aplikácie a GIS
Mestské informačné systémy
Kartografia
CAD
Odborné portály
Semináre sféra
Legislatívne povinnosti
ENERGOKLUB®
ENERGOFÓRUM®