všetky novinkyNovinkyOSIsoft

Spoločnosť OSIsoft je celosvetovým dodávateľom software PI SystemTM, ktorý slúži na zber veľkého a rôznorodého množstva online dát s cieľom poskytnúť v reálnom čase vizualizáciu, reporting, alarmovanie a ich pokročilú analýzu.

PI SystemTM na báze otvorenej podnikovej infraštruktúry, slúži na zber veľkého množstva online dát s cieľom poskytnúť v reálnom čase údaje, ktoré následne umožňujú spoločnostiam optimalizovať výrobu, zvýšiť kvalitu a transformovať svoje podnikanie. PI SystemTM má natívne pripojenia na širokú sieť aplikácií zdrojov dát (napr. SCADA, PLC, RDBMS, atď.)

Zmluvný vzťah od:

3.5.2017

Štatút:

System Integrator - Registrovaný partner
Člen PI Developer Club

Viac informácií na stránkach:

https://www.osisoft.com/

https://www.osisoft.com/marketplace/partner-detail/?id=a2I1I000000ocAIUAY

 

 

 


Vyberte si z našich produktov

 

Služby
Analýza a poradenstvo v oblasti riadenia rizík železničných koľajových vozidiel
Virtuálna realita
Spracovanie grafických dát
Predaj a inštalácia softvéru
Predaj a inštalácia hardvéru
Akreditované certifikačné služby
Vedenie podvojného účtovníctva, mzdovej a personálnej agendy
Riešenia
Obchodovanie s energiami
Elektroenergetický dispečing
Správa a údržba majetku
Správa životného cyklu zariadení
Správa technologických rozvodov
Vyhradené technické zariadenia
Správa technickej dokumentácie
Správa a údržba cestnej siete
Projektovanie energetických rozvodov
Mapové diela
Referencie
Technické informačné systémy
Obchodné informačné systémy pre energetiku
Poradenstvo a analýzy v energetike
Grafické aplikácie a GIS
Mestské informačné systémy
Kartografia
CAD
Odborné portály
Semináre sféra
Legislatívne povinnosti
ENERGOKLUB®
ENERGOFÓRUM®