všetky novinkyNovinkyHN Club

HNclub

HNClub je diskusné fórum predstaviteľov priemyslu, financií, obchodu, vedy a verejného života. Zaoberá sa otázkami kvality vzťahov politiky, ekonomiky, vedy a uplatňovania moci, a tým prispieva k formovaniu hospodárskej stratégie Slovenska. Jeho činnosť je priamo spojená s aktuálnymi problémami dneška a je zacielený na budúcnosť.

Štatút

Členstvo

Viac informácií na stránkach

https://hnonline.sk/hn-club

 

 


Vyberte si z našich produktov

 

Služby
Virtuálna realita
Spracovanie grafických dát
Predaj a inštalácia softvéru
Predaj a inštalácia hardvéru
Akreditované certifikačné služby
Vedenie podvojného účtovníctva, mzdovej a personálnej agendy
Riešenia
Obchodovanie s energiami
Elektroenergetický dispečing
Správa a údržba majetku
Správa životného cyklu zariadení
Správa technologických rozvodov
Vyhradené technické zariadenia
Správa technickej dokumentácie
Správa a údržba cestnej siete
Projektovanie energetických rozvodov
Mapové diela
Referencie
Technické informačné systémy
Obchodné informačné systémy pre energetiku
Poradenstvo a analýzy v energetike
Grafické aplikácie a GIS
Mestské informačné systémy
Kartografia
CAD
Odborné portály
Semináre sféra
Legislatívne povinnosti
ENERGOKLUB®
ENERGOFÓRUM®