všetky novinkyNovinkyRok 2023

28.02.2023 - Výzva na predloženie cenovej ponuky pre zákazku, na ktorú bude uplatnená výnimka zo ZVO – Právne služby vo veci podania patentovej prihlášky

Prílohy k Výzve na predloženie cenovej ponuky pre zákazku, na ktorú bude uplatnená výnimka zo ZVO - Právne služby vo veci podania patentovej prihlášky:

28.02.2023 - Príloha č. 1 – Všeobecné informácie o uchádzačovi
28.02.2023 - Príloha č. 2 – Návrh uchádzača na plnenie kritéria a Cenová tabuľka
28.02.2023 - Príloha č. 3 – Zmluva o poskytovaní právnych služieb vo veci podania medzinárodnej patentovej prihlášky
28.02.2023 - Príloha č. 4 – Čestné vyhlásenie uchádzača o neexistencii konfliktu záujmov
28.02.2023 - Príloha č. 5 – Vyhlásenie uchádzača
28.02.2023 - Príloha č. 6 – Vyhlásenie o subdodávkach
06.03.2023 - Odpovede na žiadosti o vysvetlenie k Výzve na predloženie cenovej ponuky pre zákazku, na ktorú bude uplatnená výnimka zo ZVO – Právne služby vo veci podania patentovej prihlášky

202301_Zmluva o poskytovaní právnych služieb vo veci podania medzinárodnej patentovej prihlášky OZ/035/2023

 


Vyberte si z našich produktov

 

Služby
Virtuálna realita
Spracovanie grafických dát
Predaj a inštalácia softvéru
Predaj a inštalácia hardvéru
Akreditované certifikačné služby
Vedenie podvojného účtovníctva, mzdovej a personálnej agendy
Riešenia
Obchodovanie s energiami
Elektroenergetický dispečing
Správa a údržba majetku
Správa životného cyklu zariadení
Správa technologických rozvodov
Vyhradené technické zariadenia
Správa technickej dokumentácie
Správa a údržba cestnej siete
Projektovanie energetických rozvodov
Mapové diela
Referencie
Technické informačné systémy
Obchodné informačné systémy pre energetiku
Poradenstvo a analýzy v energetike
Grafické aplikácie a GIS
Mestské informačné systémy
Kartografia
CAD
Odborné portály
Semináre sféra
Legislatívne povinnosti
ENERGOKLUB®
ENERGOFÓRUM®