všetky novinkyNovinkyRok 2020

01.04.2020 - Výzva na predloženie cenovej ponuky ZsNH - IKT prostriedky

Prílohy k Výzve na predloženie cenovej ponuky ZsNH - IKT prostriedky:
01.04.2020 - Príloha č. 1 - Identifikačné údaje uchádzača
01.04.2020 - Príloha č. 2 – Návrh uchádzača na plnenie kritérií a Cenová tabuľka s jednotlivými položkami
01.04.2020 - Príloha č. 3 – Kúpna zmluva
01.04.2020 - Príloha č. 4 - Čestné vyhlásenie uchádzača o neexistencii konfliktu záujmov
01.04.2020 - Príloha č. 5 - Vyhlásenie uchádzača
01.04.2020 - Odpovede na žiadosti o vysvetlenie k Výzve na predloženie cenovej ponuky ZsNH - IKT prostriedky

202001 Kúpna zmluva OZ/33/2020
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy OZ/029/2021 na obdobie do 27.5.2023
202001 Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve OZ/33/2020.

 

17.12.2020 Zákazka: Softvérové vybavenie pre dátové úložisko

Dokumenty a informácie týkajúce sa predmetnej zákazky sú uverejnené v profile obstarávateľa SFÉRA, a.s., ktorý vedie Úrad pre verejné obstarávanie: 
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/427150

202101_Zmluva o dodávke softvérového riešenia a poskytovaní  služieb technickej podpory OZ/29/2021
2021_02_Kúpna zmluva OZ/30/2021
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy OZ/029/2021 na obdobie do 27.5.2023
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy OZ/029/2021 na obdobie do 27.5.2022
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy OZ/030/2021

 

 


Vyberte si z našich produktov

 

Služby
Virtuálna realita
Spracovanie grafických dát
Predaj a inštalácia softvéru
Predaj a inštalácia hardvéru
Akreditované certifikačné služby
Vedenie podvojného účtovníctva, mzdovej a personálnej agendy
Riešenia
Obchodovanie s energiami
Elektroenergetický dispečing
Správa a údržba majetku
Správa životného cyklu zariadení
Správa technologických rozvodov
Vyhradené technické zariadenia
Správa technickej dokumentácie
Správa a údržba cestnej siete
Projektovanie energetických rozvodov
Mapové diela
Referencie
Technické informačné systémy
Obchodné informačné systémy pre energetiku
Poradenstvo a analýzy v energetike
Grafické aplikácie a GIS
Mestské informačné systémy
Kartografia
CAD
Odborné portály
Semináre sféra
Legislatívne povinnosti
ENERGOKLUB®
ENERGOFÓRUM®