všetky novinkyNovinkyZväz SPNZ vymenoval nových predstaviteľov

10.Riadny Snem SPNZ (Slovenského plynárenského a naftového priemyslu), ktorého delegáti sa stretli 21.9.2022, priniesol vymenovanie nového vedenia na obdobie rokov 2022-25. Novým prezidentom zväzu sa stal Rastislav Ňukovič, za viceprezidenta bol menovaný Martin Hollý a ďalšími členmi vedenia zväzu sú Martin Bartošovič a Tomáš Niepel. 

Medzi členov Rady SPNZ bol zvolený aj vedúci predstaviteľ spoločnosti SFÉRA, a.s., obchodný riaditeľ Ing. Peter Chochol, PhD., ktorý je skúseným odborníkom zameraným na vyspelé informačné a komunikačné technológie (IKT) v sektore energetiky a sieťových odvetví. V minulých obdobiach zastával okrem iných riadiacich pozícií v sektore energetiky aj funkciu riaditeľa prevádzky a vývoja IT divízie v Slovenskom plynárenskom priemysle.

Teší nás, že Peter posilní rady delegátov SPNZ a prajeme mu úspešné pôsobenie aj v štruktúrach tohto zväzu.

Predchádzajúce novinky

SFÉRA opäť bežala „Od Tatier k Dunaju“
8. 9. 2022

Druhý augustový víkend naši bežci združenia ŠK SFÉRA – ZDRAVÝ ŽIVOT opäť prijali výzvu pokoriť 350 kilometrovú trať 10. ročníka prestížneho štafetového behu OD TATIER K DUNAJU.  Aj napriek tomu, že tohtoročná príprava našich reprezentantov bola nepriazni...

SFÉRA, a.s., splnila požiadavky pre evidenciu v zozname kvalifikovaných dodávateľov
11. 8. 2022

Získanie štatútu kvalifikovaného dodávateľa deklaruje spôsobilosť právneho subjektu plniť úlohu dodávateľa podľa štandardov pre záruky v dodávateľsko-odberateľských vzťahoch. Zápis do zoznamu (Seznam kvalifikovaných dodávatelů - SKD) vykonáva Ministerstvo...

Poďakovanie z Ukrajiny
25. 7. 2022

V súvislosti s našou materiálnou a finančnou pomocou venovanou Ukrajine, ktorej výrazná časť bola doručovaná prostredníctvom ukrajinskej charitatívnej organizácii Bratské rameno, sa pre nás stal príjemným prekvapením prejav ich poďakovania. Bola nám doruč...


Vyberte si z našich produktov

 

Služby
Virtuálna realita
Spracovanie grafických dát
Predaj a inštalácia softvéru
Predaj a inštalácia hardvéru
Akreditované certifikačné služby
Vedenie podvojného účtovníctva, mzdovej a personálnej agendy
Riešenia
Obchodovanie s energiami
Elektroenergetický dispečing
Správa a údržba majetku
Správa životného cyklu zariadení
Správa technologických rozvodov
Vyhradené technické zariadenia
Správa technickej dokumentácie
Správa a údržba cestnej siete
Projektovanie energetických rozvodov
Mapové diela
Referencie
Technické informačné systémy
Obchodné informačné systémy pre energetiku
Poradenstvo a analýzy v energetike
Grafické aplikácie a GIS
Mestské informačné systémy
Kartografia
CAD
Odborné portály
Semináre sféra
Legislatívne povinnosti
ENERGOKLUB®
ENERGOFÓRUM®